Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

"Schrappen van cultuurbeleggen is dom"

Interview met Eric Holterhues over afschaffing cultuurbeleggen

18-06-2012 | Op 25 mei werd in het Begrotingsakkoord 2013 aangekondigd dat de fiscale stimulans op groen beleggen blijft behouden, maar die op cultureel beleggen wordt afgeschaft. Dit gaat in op 1 januari 2013. Triodos Bank is zeer verbaasd over het afschaffen van deze regeling. Eric Holterhues, Hoofd Kunst & Cultuur bij Triodos Bank, ging daarover in gesprek met de Volkskrant.

“Schrappen van cultuurbeleggen is dom”, staat als kop boven het artikel in de Volkskrant van 6 juni. Eric Holterhues is van mening dat met het stopzetten van het fiscale voordeel een regeling wordt afgeschaft die weinig kost, maar veel oplevert voor de cultuursector. “Dit jaar is de overheid er 6 miljoen aan kwijt, volgend jaar zou dat nog maar 2 miljoen zijn geweest. Volgens het ministerie van Financiën is de regeling van een te geringe omvang om een fiscale faciliteit te rechtvaardigen. De afschaffing ervan past in het streven van het kabinet naar een eenvoudigere belasting.

“Zo wordt het kind met het badwater weggegooid. De overheid wil dat de cultuursector minder afhankelijk wordt van subsidies. Maar dan moet zij wel een goed instrumentarium inzetten om die overgang naar meer ondernemerschap te bevorderen.”, aldus Holterhues in De Volkskrant. “Wat mij vooral steekt is de kortademigheid van het cultuurbeleid. Er zit geen samenhangende visie achter. Het kabinet wil ondernemerschap, maar schaft een maatregel af die daarbij helpt.” Eric ziet het plotseling afschaffen van het cultureel beleggen als een vergissing in het Lenteakkoord. “Dat gaan we de partijen ook uitleggen.”

Lees het gehele interview met Eric Holterhues

Harmen Bockma is de auteur van het artikel. Het copyright ligt bij de Volkskrant.  
Joost van den Broek is de fotograaf en eigenaar van de foto bij het artikel.

Triodos Cultuurfonds

Triodos Cultuurfonds investeert in bijvoorbeeld theaters, musea en kunstenaars. Ga naar Mijn Geld Gaat Goed om te zien in welke projecten Triodos Cultuurfonds investeert. Hiernaast vindt u een aantal voorbeelden.