Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Green Deal voor duurzame energie

09-10-2013 | Op 30 september tekende Minister Kamp, de groenbanken en groenfondsen een Green Deal voor duurzame energieprojecten. Deze deal vloeit voort uit het energieakkoord van de SER. Voor Triodos Groenfonds biedt dit extra kansen om financieringen te verstrekken aan innovatieve duurzame projecten.

green-deal-fondsnieuws

Foto: Ondertekening Green Deal door Minister Kamp van Economische Zaken (links), samen met voorzitter Chris Buijink (midden) van de Nederlandse Vereniging van Banken en Itske Lulof (fondsmanager Triodos Groenfonds) namens de deelnemende banken verenigd in het Beraad Groenfondsen.

Financiering wordt vaak genoemd als knelpunt om duurzame energie- en energiebesparingprojecten te realiseren. Het doel van de Green Deal is om obstakels weg te nemen die het financieren van duurzame energieprojecten in de weg staan.

Informatie bundelen

Kennis uitwisselen is namelijk een van de doelen van de deal. Hiervoor wordt een expertisecentrum opgericht. Enerzijds levert de overheid expertise aan financiers van groene leningen door informatie te verstrekken over de projecten, anderzijds leveren de groenbanken op hun beurt informatie over financieringsmogelijkheden. Door die informatie te bundelen kunnen obstakels door gebrek aan kennis weggenomen worden.

Meer innovatie

Itske Lulof is fondsmanager van Triodos Groenfonds en tekende de deal namens de deelnemende banken verenigd in het Beraad Groenfondsen. “Samen met de andere groenfondsen en groenbanken én in samenwerking met de overheid gaan we de groep financierbare innovatieve energieprojecten vergroten, zodat we nog meer duurzame meters kunnen maken. Ik denk daarbij aan meer financiering voor geothermie en lokaal opgewekte duurzame energie. Door samenwerking kunnen we meer dan alleen.”

Uitdagingen

Het is dus de bedoeling dat er obstakels worden weggenomen in de financiering van nieuwe technologieën. Bijvoorbeeld de door Lulof geopperde geothermie (aardwarmte) en ESCo’s (Energy Service Company’s) waarvoor nog geen algemene marktacceptatie bestaat. Deze projecten zijn in principe wel financierbaar, maar kunnen door uitdagingen met bijvoorbeeld schaal, organisatie, eigendomsverhoudingen of technische onzekerheden toch lastig financiering krijgen.

Technische kennis

Verstrekkers van groene financieringen hebben vaak behoefte aan technische projectinformatie, vooral voor projecten en technologieën die in een ontwikkelfase verkeren. Lulof: “Het delen van kennis helpt duurzame ondernemers om voor hun projecten een groenfinanciering te krijgen.”

Over de Green Deal

De Green Deal vormt een aanvulling op de Regeling Groenprojecten. Deze regeling wordt algemeen beschouwd als een succesvol, effectief en efficiënt publiek-privaat financieringsinstrument voor het verduurzamen van de Nederlandse economie. Met de komst van de Green Deal kunnen overheid en financiers samenwerken aan oplossingen om bestaande financieringsmogelijkheden efficiënter te benutten en daarmee de omslag naar groene groei verder te stimuleren.