Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

GasTerra en Triodos Vastgoedfonds sluiten baanbrekend contract

08-06-2011 | GasTerra en Triodos Vastgoedfonds hebben een baanbrekend ‘green lease-contract’ gesloten, dat bestaande gebouwen energiezuinig moet maken. Daarmee zetten beide bedrijven een belangrijke concrete stap in de richting van energietransitie, ofwel een minder grote afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.

GasTerra voegt daad bij woord door haar eigen kantoor te verplaatsen naar een geheel te verduurzamen bestaand kantoorpand. Het gaat om het pal naast het NS Station gelegen voormalige ABN AMRO-kantoor in Groningen, dat naar verwachting een schoolvoorbeeld voor het verduurzamen van de bebouwde omgeving in Nederland zal worden. Triodos Vastgoedfonds heeft het gebouw dat nu nog energielabel G heeft, aangekocht om het geheel duurzaam te renoveren. Doel is dat het gebouw na verbouwing energielabel A+ krijgt. De verbouwing wordt mogelijk gemaakt via een voor de vastgoedmarkt baanbrekend tienjarig green lease-contract met huurder GasTerra.

Uitgangspunt is een bestaand gebouw compleet duurzaam te renoveren, zonder dat dit een verhoging van de huurprijs als gevolg heeft. Het ’Green Lease’-concept is een baanbrekend concept binnen de vastgoedsector en houdt in dat de huurder een huurprijs betaalt die gebaseerd is op de totale exploitatiekosten van het gebouw. Door het gebouw ingrijpend duurzaam te renoveren, kan een indrukwekkende energiebesparing worden gerealiseerd waardoor de energiekosten veel lager worden dan in een vergelijkbaar, niet-gerenoveerd kantoor. Deze ‘winst’ gebruikt Triodos Vastgoedfonds voor het financieren van de renovatie. In tegenstelling tot reguliere huurcontracten is het huurcontract binnen het green lease-concept aangevuld met bindende afspraken om het gebouw maximaal duurzaam te gebruiken, bijvoorbeeld door watergebruik te minimaliseren en alleen energiezuinige kantoorapparatuur te gebruiken. Het energiegebruik van de huurder wordt in deze uiteraard nauwkeurig bijgehouden.

Het green lease-concept draagt niet alleen bij aan het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen en dus de CO2-uitstoot, maar geeft ook een antwoord op de problematiek rondom aanhoudende leegstand van kantoren. Het potentieel van deze benadering is zeer groot. Triodos Bank verwacht dan ook dat deze constructie een nieuwe impuls zal geven aan de maatschappelijke discussie over nieuwbouw versus leegstand en duurzaam versus gangbaar bouwen.

Bekijk ook de publicaties over het green lease-contract in het Dagblad van het Noorden:

[artikel 1: nieuwsbericht  ] [artikel 2: achtergrond ]