Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Fossiele brandstoffen sterker gestimuleerd dan hernieuwbare energie

23-06-2011 | Met ten minste 53 financiële en andere maatregelen stuurt de Nederlandse overheid de ontwikkelingen op de energiemarkt. Niet al deze ingrepen stroken met het huidige streven naar een CO2-arme energievoorziening. Zo druisen kortingen en vrijstellingen op belasting voor energiegebruik voor grootverbruikers in tegen het streven naar energiebesparing. Ook genoten fossiele energiedragers in 2010 nog altijd meer voordeel uit de schatkist dan hernieuwbare energiebronnen. Deze conclusies worden getrokken in een woensdag gepresenteerd rapport van kennisinstituut Ecofys en onderzoeksbureau CE Delft . Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Eneco en Triodos Bank.

Het rapport concludeert dat de overheid het eindgebruik van energie (gedomineerd door fossiele energie) in 2010 steunde met € 4,6 miljard, onder andere met belastingkortingen en –vrijstellingen voor grootverbruikers van energie. Bij de productie van energie ging in 2010 nog altijd iets meer overheidsgeld naar fossiele energiebronnen en kernenergie (bijna € 1,4 miljard) dan naar hernieuwbare energiebronnen (€ 1,3 miljard).

Opgeteld besteedde de overheid via de 53 overheidsingrepen in 2010 € 5,8 miljard uit de schatkist aan fossiele energie tegenover € 1,5 miljard aan hernieuwbare energie. "De belastingbetaler draagt dus bij aan de lagere eindgebruikersprijs voor fossiele brandstoffen en de prikkel om energie te besparen wordt minder. Ook profiteert de producent van fossiele energie meer dan die van hernieuwbare energie. Die drie mechanismen werken belemmerend voor een CO2-arme energievoorziening," aldus Martijn Blom van CE Delft.

"Energiebesparing in het algemeen en de omslag naar een duurzame vorm van energieopwekking kan op korte en lange termijn een aanzienlijke kostenbesparing opleveren. Windmolens op land leveren bijvoorbeeld goedkopere energie dan kernenergie. Tevens ligt het in de lijn der verwachting dat de kosten voor het opwekken van duurzame energie verder zullen dalen, terwijl de kosten voor onduurzame energievormen steeds verder zullen oplopen", zegt Daniël Povel, Directeur Energie & Klimaat van Triodos Bank. "Vanuit dat perspectief is het des te vreemder dat de overheid vast houdt aan het zwaarder subsidiëren van fossiele brandstoffen. Op deze manier remt het kabinet een omslag naar een duurzamere samenleving juist af en is het onwaarschijnlijk dat het doel van 14% duurzame energie in 2020 gehaald wordt."

De resultaten van het onderzoek komen op een moment dat in de politiek en de maatschappij een debat wordt gevoerd over het speelveld voor verschillende energiebronnen en energiebesparing onder invloed van overheidsbeleid. "Met deze studie neemt het bedrijfsleven een initiatief dat bouwstenen aandraagt voor een consistenter energiebeleid," aldus Marga Hoek directeur van de duurzame ondernemersvereniging De Groene Zaak in een eerste reactie. "Nu is het aan de politiek om de studie te gebruiken voor een nog beter gerichte verduurzaming van onze economie, met een optimale benutting van de schaarse publieke middelen."

Meer informatie kunt u lezen in de samenvatting van het rapport:
Overheidsingrepen in de energiemarkt

(Bron: Ecofys/CE Delft)