Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Eerlijke Bankwijzer: regels versus principes

21-12-2016 |

De onderzoeksresultaten van de Eerlijke Bankwijzer (EBW) zijn recent gepubliceerd. Triodos Bank komt daarin naar voren als de bank met de meeste tienen en overall scoren wij het beste van alle banken die door de EBW zijn beoordeeld. Zijn wij nu blij?

Natuurlijk is het prettig om in een lijstje bovenaan te staan, vooral als daar het predicaat ‘eerlijk’ aan hangt. Maar in onze optiek geeft deze wijzer toch nog steeds een onjuist beeld van de werkelijkheid en gaat daarmee voorbij aan de oorspronkelijke goede bedoelingen van de wijzer. De EBW gebruikt als bron voor zijn beoordeling het gepubliceerde beleid van de banken – en houdt daarbij te weinig rekening met de missie en waarden van de verschillende banken.

Regels versus principes

Wij zijn een bank die al meer dan 35 jaar het geld dat door spaarders aan ons wordt toevertrouwd inzet voor de financiering van duurzame ontwikkelingen in de samenleving. Altijd aan ondernemers die al een bewuste keuze hebben gemaakt om zich in te zetten voor de maatschappij, het milieu en de kwaliteit van leven. Met al deze ondernemers voeren wij intensieve gesprekken voordat wij overgaan tot financiering. Deze gesprekken worden niet gebruikt om een lijstje af te werken van internationale standaarden voor bedrijfsverslaglegging bijvoorbeeld. Iets wat de EBW wel graag zou willen zien als vereiste voor het verstrekken van een krediet.

Maar hoe logisch is het dat een biologische bakker bij jou om de hoek op dezelfde manier zijn jaarverslag moet schrijven als we dat verwachten van een multinational die op de beurs is genoteerd? Triodos Bank vindt diversiteit en proportionaliteit in de toepassing van beleid heel belangrijk. Met de principiële keuzes van bank en ondernemer als uitgangspunt. Alleen dan blijven we mensen aanspreken op hun morele verantwoordelijkheid om de juiste beslissingen voor nu en de toekomst te nemen. Zonder dat ze zich kunnen verbergen achter een mooi geschreven beleidsstuk en het klakkeloos invullen van criteria die van buitenaf opgelegd worden.

Toch betere resultaten

Hoe kan het dan dat wij toch weer beter hebben gescoord dan in voorgaande jaren? Hebben wij ons beleid aangepast? Het antwoord is nee. Wij hebben wel kritisch gekeken naar hoe we ons beleid op onze website en in ons jaarverslag omschreven en of dat een volledige afspiegeling was van hoe het in de praktijk gaat. Op een aantal elementen bleek dat we niet precies hadden uitgeschreven hoe we mogelijke financieringen in de praktijk beoordelen. En dat leidt dan tot een onvolledig beeld van ons handelen als je zoals de EBW alleen afgaat op gepubliceerde documenten.

Dit jaar hebben we dan ook besloten om in veel meer detail op te schrijven hoe wij kredieten en investeringen beoordelen en hoe wij over een aantal thema’s denken, zodat ook de onderzoekers van de EBW gemakkelijk zouden kunnen zien welke criteria Triodos Bank hanteert. Overigens wordt in de praktijk geen euro anders belegd noch worden andere bedrijven gefinancierd dan voorheen.

Maar ook onvoldoendes

Wat verklaart dan de onvoldoendes op de twee nieuwe thema’s: Gendergelijkheid en Woningbouw & Vastgoed?

• Gendergelijkheid: De EBW zou bijvoorbeeld graag willen dat banken een garantie in hun diversiteitsbeleid opnemen dat tenminste 40% van de Raad van Bestuur uit vrouwen bestaat. Dat vinden wij geen realistische beleidsvraag: Triodos Bank heeft een Raad van Bestuur die bestaat uit drie personen. Als we ons aan de wens van de EBW houden dan zou dat voor ons betekenen dat wij altijd tenminste twee vrouwen in onze Raad van Bestuur moeten hebben, wat in strijd is met ons algemene streven naar een evenwichtige balans tussen mannen en vrouwen in onze organisatie. In onze organisatie als geheel is die balans 50-50, maar kan natuurlijk van jaar tot jaar fluctueren.

• Woningbouw & Vastgoed: Hier zien we dat de EBW veel criteria en eisen formuleert die van belang zijn voor nieuwbouwprojecten, waar verstandige en duurzame keuzes gemaakt moeten worden. Een streven waar Triodos Bank volledig achter staat. Diezelfde criteria laten echter weinig ruimte voor een andere belangrijke beweging in deze sector, namelijk het verduurzamen van de bestaande woning en kantoren voorraad. Triodos Bank financiert veel bedrijven die monumentale en historische objecten een nieuwe bestemming willen geven. Dat verbetert de energieprestatie van bestaande bouw en kijkt daarnaast ook naar de sociale- en cultuurwaarde van deze panden en locaties. Voor ons een belangrijk aspect, dat niet door regels onmogelijk gemaakt zou moeten worden. Wij zijn de enige bank in Nederland met een duurzaam vastgoedfonds en een hypotheek voor woningen, waarbij de hypotheekrente is gekoppeld aan het energielabel. Daarmee geven wij een effectieve impuls aan woningeigenaren om hun woning daadwerkelijk te verduurzamen. De praktijk van Triodos Bank gaat op een aantal punten veel verder dan wat de EBW meet als ze louter kijkt naar uitgeschreven en gedetailleerd beleid om de mate van duurzaamheid vast te stellen. Het is op zijn minst vreemd dat wij voor ons beleid om de huizen en kantorenmarkt te verduurzamen geen punten krijgen.

> Lees meer over ons duurzaam vastgoed-beleid

Welkom bij Triodos Bank

team-klantcontent-2015
Op werkdagen zijn wij direct te bereiken van 8.00 tot 18.00 uur. Kijk bij veelgestelde vragen om zelf het antwoord vinden op de meeste vragen. 
Wij streven ernaar om e-mails binnen 4 werkdagen te beantwoorden.

Online jaarverslag 2017

Teaser online jaarverslag 2017
Lees meer over de bereikte resultaten en impact van Triodos Bank in ons online jaarverslag over 2017.