Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Delfstofwinnende bedrijven schenden mensenrechten

17-12-2013 | Veel mijnbouwbedrijven en olie- en gasproducenten zijn betrokken bij ernstige schendingen van de mensenrechten.  De rechten Lokale bevolkingsgroepen, zoals het recht op informatie, het recht op gezondheid en het recht op water worden regelmatig geschonden. Banken en verzekeraars investeren miljarden in deze bedrijven. Voor tien grote delfstofwinnende bedrijven onderzochten de Eerlijke Verzekeringswijzer en de Eerlijke Bankwijzer wat de belangrijkste bank- en verzekeringsgroepen in Nederland doen om mensenrechtenschendingen te helpen voorkomen of te beëindigen. De verschillen in aanpak bleken groot.

Triodos Bank investeert in geen van de onderzochte delfstofwinnende bedrijven, omdat ze niet voldoen aan ons minimumeisen. In het document met de minimumeisen  staan de uitsluitingscriteria en eisen beschreven voor investeringen in beursgenoteerde ondernemingen en financieringen door Triodos Bank. Wij sluiten delfstofwinnenende bedrijven niet op voorhand uit, echter op dit moment voldoet geen enkel bedrijf aan onze criteria.

Volgens de onderzoekers van de Eerlijke Bankwijzer proberen financiële instellingen die in delfstofwinnende bedrijven investeren  vrijwel allemaal hun invloed op de bedrijven te gebruiken door een 'kritische dialoog' aan te gaan. Er ligt echter te weinig nadruk op het beoogde resultaat: het voorkomen en beëindigen van mensenrechtenschendingen. Driekwart van de financiële instellingen beperkt zich tot het stimuleren van mijnbouw-, olie- en gasbedrijven om een goed mensenrechtenbeleid in te voeren. "Herstel en genoegdoening voor slachtoffers van mensenrechtenschendingen krijgen veel te weinig aandacht." Nog geen kwart van de instellingen beëindigt de investeringen als met het bedrijf geen afspraken zijn te maken of als het bedrijf zich niet aan de afspraken houdt.

Lees het persbericht en meer over het onderzoek op www.eerlijkebankwijzer.nl