Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Foto van De Lindediek - Mijn geld gaat goed
Deze organisaties financieren wij
De Korenschoof De Korenschoof Biologische landbouw
De Lepelaar De Lepelaar Biologische landbouw
De Lingehof De Lingehof Biologische landbouw
De Muyehof De Muyehof Biologische landbouw

De Lindediek

Biologische landbouw (Natuur en milieu)

De Lindediek is een biologisch dynamisch melkvee en akkerbouwbedrijf vlakbij de bron van de Linde in Zuid-Friesland. Mens, dier en natuur werken hier met elkaar samen zorgen voor elkaar. In evenwicht met elkaar willen wij mensen voeden, de bodem verrijken en de natuur zijn werk laten doen.

De Lindediek heeft een familiekudde koeien van het ras Maas-Rijn-IJssel (MRY). Dit ras dient een dubbel doel: het is zowel melk- als vleesvee. Wanneer de kalfjes worden geboren worden ze niet apart gezet, maar lopen ze bij hun moeder. De familiekudde is vrij van antibiotica en graast het grootste deel van het jaar buiten. De koeien worden gedekt door eigen stieren en niet onthoornd.

Naast de stabiele basis van de koeien heeft de Lindediek een aantal akkers en weides. De grond wordt bemest met de mest van de kudde. Het bedrijf is zo ingericht dat de landbouwkundige kringloop zo gesloten mogelijk is zodat de bodem verrijkt kan worden en de voedselproductie zo duurzaam mogelijk is.

http://www.lindediek.nl

Biologische landbouw

Biologische landbouw erkent de relatie tussen de omgeving, gezondheid en wat we eten. Daarnaast krijgt dierenwelzijn, het vermijden van gebruik van pesticiden en kunstmest veel aandacht. Biologische landbouw stoot minder CO2 uit dan traditionele landbouw en voorkomt uitputting natuurlijke hulpbronnen. Daarom financiert Triodos Bank in deze sector biologische bedrijven die zuivel en vlees produceren en bosbouwers en fruittelers.  

Triodos Groenfonds

Triodos Groenfonds is het oudste groene beleggingsfonds van Nederland. Het fonds belegt voornamelijk in door de overheid erkende groene projecten die duurzame ontwikkeling bevorderen. De belangrijkste sectoren waarin het fonds belegt zijn duurzame energie (vooral windenergie), biologische landbouw, natuur- en landschapsontwikkeling en duurzaam vastgoed. Triodos Groenfonds biedt beleggers de mogelijkheid om bewust met hun geld om te gaan en rechtstreeks milieuvriendelijke projecten te stimuleren. Het fonds heeft de officiële status van groene beleggingsinstelling, waardoor particuliere beleggers een fiscaal voordeel hebben.

Adres:
Boekelterweg 14
8392
BOIJL
Nederland

Laat uw geld werken aan een duurzamere wereld

teaser-koffiefabriek-290
Met uw spaargeld of belegd vermogen kunnen wij duurzame ondernemers financieren. Dubbel rendement, goed voor u en de wereld om u heen.  

Zoekt u een duurzame lening voor uw onderneming?

  Teaser Roetz Bikes
Onderneemt u met hart en hoofd in een van de sectoren die wij financieren en heeft u behoefte aan een financiering? Lees hoe u een krediet kunt aanvragen.