Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Foto van Heining & Hoef - Mijn geld gaat goed
Deze organisaties financieren wij
H.B.S. Nauta H.B.S. Nauta Biologische landbouw
Hamster Mieden Hamster Mieden Biologische landbouw
Henricus Hoeve Henricus Hoeve Biologische landbouw
Het Leeuweriksveld Het Leeuweriksveld Biologische landbouw

Heining & Hoef

Biologische landbouw (Natuur en milieu)

Heining & Hoef is een biologisch gemengd natuurbedrijf. Op Heining & Hoef wordt vooral gewerkt op natuurgronden. Op diverse gronden worden verschillende oude akkerbouwgewassen geteeld. Een deel van deze gewassen wordt verwerkt tot olie, zoals Deder en zonnebloemen. Zowel de perskoek als ook de overige granen, boekweit, lupine en erwten worden ingezet voor de veehouderij. Op graslanden wordt vee ingeschaard. Naast een kudde schapen die een rol spelen in het beheer van natuurgrasland scharen we Brandrode runderen in, jongvee van derden en vanaf de zomer van 2017 verwachten we zelf te starten met het melken van koeien in het natuurgebied de Vuchtpolder nabij Teteringen wat we samen met Staatsbosbeheer beheren.

In de winter zijn we actief met het aanleggen en onderhouden van diverse landschapselementen, zowel op de boerderij als ook voor lokale overheden en particulieren.

http://www.heiningenhoef.nl/

Biologische landbouw

Biologische landbouw erkent de relatie tussen de omgeving, gezondheid en wat we eten. Daarnaast krijgt dierenwelzijn, het vermijden van gebruik van pesticiden en kunstmest veel aandacht. Biologische landbouw stoot minder CO2 uit dan traditionele landbouw en voorkomt uitputting natuurlijke hulpbronnen. Daarom financiert Triodos Bank in deze sector biologische bedrijven die zuivel en vlees produceren en bosbouwers en fruittelers.  

Triodos Groenfonds

Triodos Groenfonds is het oudste groene beleggingsfonds van Nederland. Het fonds belegt voornamelijk in door de overheid erkende groene projecten die duurzame ontwikkeling bevorderen. De belangrijkste sectoren waarin het fonds belegt zijn duurzame energie (vooral windenergie), biologische landbouw, natuur- en landschapsontwikkeling en duurzaam vastgoed. Triodos Groenfonds biedt beleggers de mogelijkheid om bewust met hun geld om te gaan en rechtstreeks milieuvriendelijke projecten te stimuleren. Het fonds heeft de officiële status van groene beleggingsinstelling, waardoor particuliere beleggers een fiscaal voordeel hebben.

Adres:
Galgestraat 14
4847 TE
Teteringen
Nederland

Laat uw geld werken aan een duurzamere wereld

teaser-koffiefabriek-290
Met uw spaargeld of belegd vermogen kunnen wij duurzame ondernemers financieren. Dubbel rendement, goed voor u en de wereld om u heen.  

Zoekt u een duurzame lening voor uw onderneming?

  Teaser Roetz Bikes
Onderneemt u met hart en hoofd in een van de sectoren die wij financieren en heeft u behoefte aan een financiering? Lees hoe u een krediet kunt aanvragen.