Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Foto van Rietveldhoeve - Mijn geld gaat goed
Deze organisaties financieren wij
Raw Milk Company Raw Milk Company Biologische landbouw
Ria Duiven en Ton Spijkerman Ria Duiven en Ton Spijkerman Biologische landbouw
Saanenhof Saanenhof Biologische landbouw
Schapenstreek Schapenstreek Biologische landbouw

Rietveldhoeve

Biologische landbouw (Natuur en milieu)

De Rietveldhoeve is een biologische boerderij, en ligt vlakbij de stad Groningen in het cultuurhistorisch gebied Middag Humsterland. In de kavel ligt een wierde, een dijk uit de 14e eeuw en veel bochtige sloten. Er is 63 hectare grasland, de grondsoort is zware zeeklei.

De koeien lopen van de vroege lente tot laat in het najaar buiten in de weide, ze eten het gras, de klavers en kruiden die er groeien. De mest van de koeien houdt het grasland vruchtbaar. Het aantal koeien, en daarmee de hoeveelheid mest, is in balans met wat er groeit op het grasland. Daarmee is er een gesloten kringloop op het bedrijf, een duurzame vorm van veehouderij.

De Rietveldhoeve helpt ook vogels als grutto, kievit, scholekster en tureluur. Deze vogels hebben het moeilijk. Ze zorgen voor natte plekken waar de vogels graag zitten, het gras wordt pas gemaaid na de broedperiode en stroken gras blijven staan waar kuikens kunnen schuilen.

http://www.rietveldhoeve.nl

Biologische landbouw

Biologische landbouw erkent de relatie tussen de omgeving, gezondheid en wat we eten. Daarnaast krijgt dierenwelzijn, het vermijden van gebruik van pesticiden en kunstmest veel aandacht. Biologische landbouw stoot minder CO2 uit dan traditionele landbouw en voorkomt uitputting natuurlijke hulpbronnen. Daarom financiert Triodos Bank in deze sector biologische bedrijven die zuivel en vlees produceren en bosbouwers en fruittelers.  

Triodos Groenfonds

Triodos Groenfonds is het oudste groene beleggingsfonds van Nederland. Het fonds belegt voornamelijk in door de overheid erkende groene projecten die duurzame ontwikkeling bevorderen. De belangrijkste sectoren waarin het fonds belegt zijn duurzame energie (vooral windenergie), biologische landbouw, natuur- en landschapsontwikkeling en duurzaam vastgoed. Triodos Groenfonds biedt beleggers de mogelijkheid om bewust met hun geld om te gaan en rechtstreeks milieuvriendelijke projecten te stimuleren. Het fonds heeft de officiële status van groene beleggingsinstelling, waardoor particuliere beleggers een fiscaal voordeel hebben.

Adres:
Wierumerschouwsterweg 6
9831 TJ
Aduard
Nederland

Laat uw geld werken aan een duurzamere wereld

teaser-koffiefabriek-290
Met uw spaargeld of belegd vermogen kunnen wij duurzame ondernemers financieren. Dubbel rendement, goed voor u en de wereld om u heen.  

Zoekt u een duurzame lening voor uw onderneming?

  Teaser Roetz Bikes
Onderneemt u met hart en hoofd in een van de sectoren die wij financieren en heeft u behoefte aan een financiering? Lees hoe u een krediet kunt aanvragen.