Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Foto van Bond Beter Leefmilieu - Mijn geld gaat goed
Deze organisaties financieren wij
Ariane Gestco Ariane Gestco Milieutechnologie
Be.passive asbl Be.passive asbl Milieutechnologie
Boomer Boomer Milieutechnologie
Claeys Liselot Claeys Liselot Milieutechnologie

Bond Beter Leefmilieu

Milieutechnologie (Natuur en milieu)

Bond Beter Leefmilieu is de pluralistische en onafhankelijke federatie van meer dan 140 landelijke tot lokale natuur- en milieuverenigingen in Vlaanderen.BBL zet zich in voor een rijke natuur en een divers landschap, een groene en gezonde woonomgeving op het platteland en in de stad. BBL promoot productie- en consumptiepatronen die de draagkracht van onze aarde respecteren. BBL werkt vanuit een visie op duurzame ontwikkeling: eerlijk delen van welvaart en milieugebruiksruimte, in Vlaanderen en elders, nu en later. Haar werking richt zich op het met raad en daad ondersteunen van de lid- verenigingen, het beïnvloeden van het beleid van overheden en maatschappelijke organisaties. Ze streeft ook naar een duurzaam gedrag van het grote publiek en doelgroepen. Zij doen dit via publiekscampagnes, gerichte lobbycampagnes bij de bedrijfssector (bv. Ik Kyoto) en de overheden, alsook via projectwerking (Europees, gewestelijk, lokaal). Triodos verstrekt een renovatiekrediet : van het huidige kantoor wordt de achterbouw geheel afgebroken en vervangen door een passiefhuis-nieuwbouw. Samen resulteert dit in een laagenergie-geheel, mooi geïntegreerd in het bestaande herenhuis.

http://www.bondbeterleefmilieu.be

Milieutechnologie

In deze sector financiert Triodos Bank veelal innovatieve bedrijven, die onder andere actief zijn op het gebied van recycling en transport. Gemene deler is dat deze bedrijven proberen de milieu-impact van producten en productieprocessen te verminderen.

Adres:
Tweekerkenstraat 47
1000
BRUSSEL
België

Laat uw geld werken aan een duurzamere wereld

teaser-koffiefabriek-290
Met uw spaargeld of belegd vermogen kunnen wij duurzame ondernemers financieren. Dubbel rendement, goed voor u en de wereld om u heen.  

Zoekt u een duurzame lening voor uw onderneming?

  Teaser Roetz Bikes
Onderneemt u met hart en hoofd in een van de sectoren die wij financieren en heeft u behoefte aan een financiering? Lees hoe u een krediet kunt aanvragen.