Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Foto van 't Ecoloar - Mijn geld gaat goed
Deze organisaties financieren wij
't Hoogeveld 't Hoogeveld Biologische landbouw
A. Onnes Melkveehouderij A. Onnes Melkveehouderij Biologische landbouw

't Ecoloar

Biologische landbouw (Natuur en milieu)

André en Tonny Mulder runnen ’t Ecoloar, een modern, kleinschalig biologisch bedrijf met gemiddeld 40 melk- en vleeskoeien en hun kalveren. Daarnaast hebben ze er ook een aantal ossen, stieren, varkens en kippen. Bij de familie Mulder draait alles om het welzijn van mens en dier, en om de vruchtbaarheid van de bodem. Het voer dat de runderen en varkens te eten krijgen, verbouwen ze dan ook grotendeels zelf. Op het land wordt mest gebruikt uit de eigen stallen. Kunstmest en chemische gewasbescherming worden niet gebruikt. In de zomer loopt bijna de hele veestapel dag en nacht buiten. In hun boerderijwinkel verkopen ze het biologisch rund-, kip-, lams- en varkensvlees van hun eigen bedrijf. Elke schakel op ’t Ecoloar wordt gecontroleerd door SKAL. Op de eerste Biovakbeurs heeft de familie Mulder met hun bedrijfsconcept de tweede plek behaald bij de Innovatieprijs 2008.

http://www.ecoloar.nl

Biologische landbouw

Biologische landbouw erkent de relatie tussen de omgeving, gezondheid en wat we eten. Daarnaast krijgt dierenwelzijn, het vermijden van gebruik van pesticiden en kunstmest veel aandacht. Biologische landbouw stoot minder CO2 uit dan traditionele landbouw en voorkomt uitputting natuurlijke hulpbronnen. Daarom financiert Triodos Bank in deze sector biologische bedrijven die zuivel en vlees produceren en bosbouwers en fruittelers.  

Triodos Groenfonds

Triodos Groenfonds is het oudste groene beleggingsfonds van Nederland. Het fonds belegt voornamelijk in door de overheid erkende groene projecten die duurzame ontwikkeling bevorderen. De belangrijkste sectoren waarin het fonds belegt zijn duurzame energie (vooral windenergie), biologische landbouw, natuur- en landschapsontwikkeling en duurzaam vastgoed. Triodos Groenfonds biedt beleggers de mogelijkheid om bewust met hun geld om te gaan en rechtstreeks milieuvriendelijke projecten te stimuleren. Het fonds heeft de officiële status van groene beleggingsinstelling, waardoor particuliere beleggers een fiscaal voordeel hebben.

Adres:
Heinoseweg 40
8026 PD
Zwolle
Nederland

Laat uw geld werken aan een duurzamere wereld

De Koffiefabriek
Met uw spaargeld of belegd vermogen  kunnen wij duurzame ondernemers financieren. Dubbel rendement, goed voor u en de wereld om u heen.  

Zoekt u een duurzame lening voor uw onderneming?

  Teaser Roetz Bikes
Onderneemt u met hart en hoofd in een van de sectoren die wij financieren en heeft u behoefte aan een financiering?  Lees hoe u een krediet kunt aanvragen .