Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Foto van Kees Over - Mijn geld gaat goed
Deze organisaties financieren wij
Johan Platerink Johan Platerink Biologische landbouw
Kaasboerderij de Vierhuizen Kaasboerderij de Vierhuizen Biologische landbouw
Kwekerij Bastin Kwekerij Bastin Biologische landbouw
Kwekerij De Hessenhof Kwekerij De Hessenhof Biologische landbouw

Kees Over

Biologische landbouw (Natuur en milieu)

Na 20 jaar een biologisch-dynamisch melkveebedrijf te hebben gehad verhuurt Kees Over nu 10 ha van zijn land voor de teelt van biologische groentegewassen. Daarnaast telt het bedrijf 25 'boeren' texelaars (schapen die voor hun vlees worden gehouden) die 7 ha weiland tot hun beschikking hebben. De schapen worden zo natuurlijk mogelijk gehouden, ze kunnen b.v. in een klein perceel wat is aangeplant met bomen en struiken lopen. Een bijzonderheid is verder dat de schapen niet (in)geënt worden tegen ziektes en ook dat ze (indien nodig) zoveel mogelijk ontwormd worden met kruidenpreparaten. Dit in tegenstelling to schapen op andere biologische bedrijven, deze worden voor de overgrote meerderheid wel (in)geënt en met chemische middelen ontwormd. De lammeren worden bij een kleine slachterij geslacht en het vlees wordt voor een groot gedeelte rechtstreeks aan particulieren verkocht. Op het bedrijf is een "natuuroever" aangelegd om ook kwetsbare planten zoals koekoeksbloem, brunel, moeraswalstro enz. een kans te geven. Verder wordt er aan weidevogelbeheer gedaan wat echter door de te grote groepen ganzen steeds moeilijker wordt.

Biologische landbouw

Biologische landbouw erkent de relatie tussen de omgeving, gezondheid en wat we eten. Daarnaast krijgt dierenwelzijn, het vermijden van gebruik van pesticiden en kunstmest veel aandacht. Biologische landbouw stoot minder CO2 uit dan traditionele landbouw en voorkomt uitputting natuurlijke hulpbronnen. Daarom financiert Triodos Bank in deze sector biologische bedrijven die zuivel en vlees produceren en bosbouwers en fruittelers.  

Triodos Groenfonds

Triodos Groenfonds is het oudste groene beleggingsfonds van Nederland. Het fonds belegt voornamelijk in door de overheid erkende groene projecten die duurzame ontwikkeling bevorderen. De belangrijkste sectoren waarin het fonds belegt zijn duurzame energie (vooral windenergie), biologische landbouw, natuur- en landschapsontwikkeling en duurzaam vastgoed. Triodos Groenfonds biedt beleggers de mogelijkheid om bewust met hun geld om te gaan en rechtstreeks milieuvriendelijke projecten te stimuleren. Het fonds heeft de officiële status van groene beleggingsinstelling, waardoor particuliere beleggers een fiscaal voordeel hebben.

Adres:
Vereweg 17
1671 PD
MEDEMBLIK
Nederland

Laat uw geld werken aan een duurzamere wereld

teaser-koffiefabriek-290
Met uw spaargeld of belegd vermogen kunnen wij duurzame ondernemers financieren. Dubbel rendement, goed voor u en de wereld om u heen.  

Zoekt u een duurzame lening voor uw onderneming?

  Teaser Roetz Bikes
Onderneemt u met hart en hoofd in een van de sectoren die wij financieren en heeft u behoefte aan een financiering? Lees hoe u een krediet kunt aanvragen.