Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Foto van Maatschap Bosch - Mijn geld gaat goed
Deze organisaties financieren wij
Maatschap  van den Hurk Maatschap van den Hurk Biologische landbouw
Maatschap Arink Maatschap Arink Biologische landbouw
Maatschap Braakman Maatschap Braakman Biologische landbouw
Maatschap Cuppen-Cuppen Maatschap Cuppen-Cuppen Biologische landbouw

Maatschap Bosch

Biologische landbouw (Natuur en milieu)

Maatschap Bosch is een biologisch varkenshouderij opgericht in 1997. Zoon Coen heeft sinds 2008 de leiding en Bosch senior werkt nog gedeeltelijk mee. Daarnaast houdt senior zich bezig met het begeleiden van boeren via stichting Stimuland. Het bedrijf heeft ruim 250 zeugen en bijna 900 vleesvarkens en schapen. Maatschap Bosch probeert actief de consumenten bij de biologische werkwijze te betrekken en doet regelmatig mee aan de open dagen waarbij mensen een kijkje in het bedrijf kunnen nemen. Men heeft in 2008 een nieuwe stal gebouwd volgens een arbeidsarm concept. Het diervoeder wordt zelf gemengd en bestaat uit Soja, graan en CCM (maïs). Graan komt van akkerbouwers uit de buurt. De mestafzet van de varkens gaat terug naar dezelfde biologische akkerbouwers, men stelt alles in het werk om zo natuurlijk en efficiënt mogelijk te werken met een gesloten kringloop.

Biologische landbouw

Biologische landbouw erkent de relatie tussen de omgeving, gezondheid en wat we eten. Daarnaast krijgt dierenwelzijn, het vermijden van gebruik van pesticiden en kunstmest veel aandacht. Biologische landbouw stoot minder CO2 uit dan traditionele landbouw en voorkomt uitputting natuurlijke hulpbronnen. Daarom financiert Triodos Bank in deze sector biologische bedrijven die zuivel en vlees produceren en bosbouwers en fruittelers.  

Triodos Groenfonds

Triodos Groenfonds is het oudste groene beleggingsfonds van Nederland. Het fonds belegt voornamelijk in door de overheid erkende groene projecten die duurzame ontwikkeling bevorderen. De belangrijkste sectoren waarin het fonds belegt zijn duurzame energie (vooral windenergie), biologische landbouw, natuur- en landschapsontwikkeling en duurzaam vastgoed. Triodos Groenfonds biedt beleggers de mogelijkheid om bewust met hun geld om te gaan en rechtstreeks milieuvriendelijke projecten te stimuleren. Het fonds heeft de officiële status van groene beleggingsinstelling, waardoor particuliere beleggers een fiscaal voordeel hebben.

Adres:
Heino
Nederland

Laat uw geld werken aan een duurzamere wereld

De Koffiefabriek
Met uw spaargeld of belegd vermogen  kunnen wij duurzame ondernemers financieren. Dubbel rendement, goed voor u en de wereld om u heen.  

Zoekt u een duurzame lening voor uw onderneming?

  Teaser Roetz Bikes
Onderneemt u met hart en hoofd in een van de sectoren die wij financieren en heeft u behoefte aan een financiering?  Lees hoe u een krediet kunt aanvragen .