Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Home

Alles wat je aandacht geeft groeit

In een tijd van economische krimp, zien we overal om ons heen maatschappelijke groei. Want groei gaat over veel meer dan cijfers alleen. Je kunt bijvoorbeeld gezonder voedsel laten groeien.

Lees de column van directeur van Triodos Bank Nederland Matthijs Bierman.

Matthijs Bierman

FJO 2013 portret Matthijs Bierman

Financieel Jaaroverzicht 2013

U kunt uw persoonlijke Financieel Jaaroverzicht over 2013 inzien door in te loggen in Internet Bankieren.

FJO 2013 Kytopia

Kytopia

Kytopia is een plek in Utrecht waar muzikale creativiteit en kwaliteit kunnen groeien. Het is de huiskamer van orkestleider en trompettist Colin Benders, beter bekend als Kyteman: “Door musici in Kytopia goedkoop te laten wonen of instrumenten en andere apparatuur met elkaar te delen sparen we geld uit en kunnen we hoogstaande muziekproducties tot stand te brengen.”

Kytopia

Kunst en cultuur

Kunst en cultuur dragen bij aan de persoonlijke ontplooiing van mensen en samenhang binnen onze samenleving. Ze bieden nieuwe perspectieven, inspireren en slaan bruggen.

Keizersrande

Bij boerderij de Keizersrande gaan landbouw en natuurbeheer hand in hand. Boerin Annette Harberink combineert het houden van melkkoeien met het onderhouden van de uitgestrekte uiterwaarden aan de IJssel in Deventer. De biologisch-dynamische boerderij verbouwt in deze uiterwaarden zelf het voedsel voor de koeien.

Keizersrande

FJO 2013 Keizersrande

Voeding en landbouw

Landbouw en voeding vormen de basis van het bestaan. Verantwoorde voedselproductie erkent de relatie tussen omgeving, gezondheid en voeding. Biologische landbouw speelt steeds vaker een rol bij het behouden van de natuur.

FJO 2013 Centenary

Centenary Bank in Oeganda

Meer dan 50% van de bevolking van Oeganda is afhankelijk van landbouw. Zo ook Charles Matovu. Dankzij leningen van Centenary Bank, heeft hij nu twee kippenboerderijen. Triodos Fair Share Fund heeft een lening verstrekt aan
deze Oegandese bank.

Centenary Bank (Engels)

Microfinanciering

Microfinanciering draait om het beschikbaar stellen van financiële diensten aan mensen met lage inkomens in ontwikkelingslanden. Een financiële sector waarin de meerderheid van de mensen toegang heeft tot financiële diensten, vormt de basis voor een evenwichtige sociaal-economische ontwikkeling.

Neeltje Jans

Windpark Neeltje Jans is onderdeel van de Oosterscheldekering. Een perfecte plek voor windmolens vanwege de ligging pal aan zee. Maar het is ook een gebied dat aantrekkelijk is voor zeevogels. E-connection, het bedrijf dat deze wind molens exploiteert, ziet natuurontwikkeling als een belangrijk onderdeel van haar bedrijfsvisie.

Neeltje Jans

FJO 2013 Neeltje Jans

Duurzame energie

Triodos Bank stimuleert een CO2-neutrale economie, die niet afhankelijk is van fossiele brandstoffen. Daarvoor is het van belang om op grote schaal te investeren in duurzame energieopwekking,onze energiebehoefte te verlagen en energie zo efficiënt mogelijk te gebruiken.

FJO 2013 Boshoeve

De Boshoeve

De Boshoeve is een multifunctionele accommodatie met onder andere een geïntegreerde kinderopvang en een natuurwerkplaats. Het unieke van De Boshoeve is dat ze er kinderen opvangen met en zonder beperking. Bij het gebouw ligt een moestuin waar jongeren met een beperking tuinieren. Daarnaast is het een inspiratieplek voor duurzaam bouwen.

De Boshoeve

Duurzaam vastgoed

Triodos Bank financiert duurzaam vastgoed. Bijvoorbeeld door kredieten aan zorginstellingen te verstrekken. Zorg waarbij een warme, persoonlijke benadering en respect voor het individu centraal staan. Door gebouwen van zorginstellingen duurzaam te renoveren en daarmee de energielasten omlaag te brengen, blijft er meer geld over voor de zorg aan cliënten.

Triodos Hypotheek

“Bij het afsluiten van onze nieuwe hypotheek hebben we zonnepanelen geplaatst en de kruipruimte onder de vloer geïsoleerd. Het rentevoordeel dat aan de maatregelen is gekoppeld, was net het duwtje in de rug om de nodige investeringen te doen.” (Nardie Eijsberg, huiseigenaar met Triodos Hypotheek)

Triodos Hypotheek

FJO 2013 Hypotheken

Hypotheken

Triodos Bank wil woningeigenaren financieel stimuleren om energiebesparende maatregelen te nemen.In 2013 introduceerde de bank als eerste in Nederland een hypotheek waarbij de maandelijkse rente is gekoppeld aan de energieprestatie van het huis: hoe groener de woning hoe lager de hypotheekrente.

FJO 2103 nieuwe wildernis

De Nieuwe Wildernis

Afgelopen jaar draaide de bijzondere Nederlandse natuurfilm ‘De Nieuwe Wildernis’ in de bioscopen. Op basis van deze film is met steun van Triodos Foundation een educatief pakket ontwikkeld, waar al 3.000 basisscholen aan meedoen. Unieke beelden stimuleren leerlingen zelf de natuur in te gaan.

Triodos Foundation

Schenken

Triodos Foundation schenkt geld aan projecten die bijdragen aan een duurzame toekomst voor iedereen. Klanten met een spaarrekening bij Triodos Bank kunnen een deel van de rente schenken aan deze stichting. In 2013 is er in totaal 90.000 euro via rentebestemming aan Triodos Foundation geschonken en zo voor 100% terecht gekomen bij duurzame projecten.