Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Kosten van beleggen gaan veranderen

Belangrijke informatie wanneer u belegt in Triodos Beleggingsfondsen

Voor het beleggen in fondsen via Triodos Bank betaalt u kosten: aan- en verkoopkosten en beheerkosten. Een specifiek onderdeel van de beheerkosten zijn de distributiekosten. De distributiekosten zijn kosten die een beleggingsfonds, in uw geval een Triodos Beleggingsfonds, betaalt aan een distributeur, in uw geval aan Triodos Bank, als vergoeding voor de kosten die de distributeur moet maken om het product aan te kunnen bieden.

Indirecte betaling van kosten

Omdat deze distributiekosten verwerkt zijn in de koers van het aandeel betaalt u ze indirect. U vindt de kosten dan ook niet apart terug op uw Beleggersrekening. Bij een portefeuille met alle fondsen in bezit bedragen de distributiekosten circa 0,49 % per jaar (uitgedrukt als percentage van het totale vermogen). U kunt het huidige kostenpercentage per fonds vinden op de betreffende fondspagina onder beleggen op deze website in de tab Kosten & Risico's (zie ook de links hiernaast in de rechterkolom).

Kostenverrekening beleggen gaat in 2014 veranderen

Per 1 januari 2014 verbiedt de wetgever indirecte distributiekosten. In plaats daarvan gaat u als individuele belegger deze kosten rechtstreeks aan Triodos Bank betalen. Het doel van deze maatregel is om de kosten van de dienstverlening voor de belegger inzichtelijker te maken. Daarmee wordt het totale aanbod van beleggingsmogelijkheden eenvoudiger te vergelijken.

Wat verandert er voor u na 1 januari 2014?

  • U gaat per kwartaal kosten voor beleggen direct aan Triodos Bank betalen.
  • De kwartaalvergoeding die u betaalt wordt gebaseerd op het gemiddeld belegd vermogen op uw Beleggersrekening in dat kwartaal.
  • Deze kosten worden verrekend via de verkoop van een fractie van de aandelen uit uw portefeuille.
  • Hierdoor dalen de totale kosten voor de beleggingsfondsen waardoor, onder verder gelijkblijvende omstandigheden, het rendement van uw aandelen stijgt.
  • De aan- en verkoopkosten voor Triodos Vastgoedfonds worden vanaf 1 januari 2014 verhoogd van 0,5% naar 1%. Deze verhoging houdt onder andere verband met de gewijzigde handelssystematiek van het fonds, waardoor de kosten voor het plaatsen van aan- en verkoopopdrachten zijn toegenomen. Voor dit fonds betaalt u geen kwartaalvergoeding.
  • Vanwege het toenemende aantal overboekingen van effecten gaat Triodos Bank per 1 januari de volgende kosten berekenen. Voor het overboeken van effecten naar een andere bank wordt EUR 35,- per fonds in rekening gebracht.
    Voor klanten die naar Triodos Bank komen vergoeden wij deze kosten voorzover ze in rekening gebracht worden door de andere bank tot een maximum van EUR 250,- per klant.

Vanwege het bovenstaande zijn er gewijzigde Algemene Voorwaarden Effectendienstverlening , die van toepassing zijn per 1 januari 2014.

De hoogte van de vergoeding

Met ingang van 1 januari 2014 gaat u, in plaats van de distributiekosten, per kwartaal rechtstreeks een vergoeding aan Triodos Bank betalen.  De hoogte van deze vergoeding hebben wij als volgt vastgesteld:

 - Over het saldo tot 50.000 euro belegd vermogen: 0,12% per kwartaal, 0,48% per jaar.
 - Over het saldo vanaf 50.000 euro belegd vermogen: 0,10% per kwartaal, 0,40% per jaar.

Ons uitgangspunt voor het vaststellen van de kwartaalvergoeding is dat de kosten voor een belegger met een gemiddelde portefeuille niet stijgen. In individuele gevallen kunnen de kosten die u betaalt iets hoger worden dan in de huidige situatie.

Rekenvoorbeeld kosten beleggen huidige en nieuwe situatie

(afgerond op hele euro’s) voor een portefeuille met alle fondsen in bezit
Gemiddeld belegd vermogen over een kwartaal Huidige situatie, percentage per jaar Huidige situatie, kosten per jaar Nieuwe situatie, percentage per jaar Nieuwe situatie, kosten per jaar
 
10.000 euro 0,49% 49 euro 0,48% 48 euro
100.000 euro 0,49% 490 euro
0,44%* 440 euro
* Gemiddeld percentage van 0,44% per jaar:
0,48% over de eerste 50.000 euro
0,40% over de tweede 50.000 euro

De wijze van verrekening

Vanaf 1 januari 2014 wordt de vergoeding voor beleggen niet meer via de koers verrekend, maar via de aandelen op uw Beleggersrekening. Op de eerste werkdag na afloop van het voorgaande kwartaal worden voor ieder fonds in uw portefeuille automatisch fracties van aandelen verkocht om het aan Triodos Bank verschuldigde bedrag te kunnen voldoen. U ontvangt van iedere transactie een apart afschrift met daarop vermeld ‘Kosten beleggen bij Triodos Bank’.

Op de nieuwe wijze van verrekening zijn geen uitzonderingen mogelijk. Vanaf 1 april 2014 worden de kosten voor beleggen automatisch op de nieuwe manier met u verrekend. Mocht de nieuwe kostenstructuur voor u aanleiding zijn om niet langer bij Triodos Bank te willen beleggen, dan kunt u voor 1 januari 2014 uw aandelen verkopen tegen de huidige voorwaarden.

Waarom is gekozen voor de nieuwe manier van verrekenen?

In de huidige situatie vindt de verrekening van de kosten voor beleggen plaats via de koers van het aandeel. In de nieuwe situatie vindt de verrekening van de kosten plaats via de verkoop van fracties van aandelen. In beide gevallen vindt de verrekening van
de kosten dus binnen uw portefeuille plaats en hoeft u verder niets te doen.

Wijziging aandelenklasse Triodos Sustainable Funds

Omdat de distributiekosten verdwijnen worden voor de Luxemburgse fondsen (Triodos Renewables Europe Fund en de Triodos Sustainable Funds) uw aandelen in december van dit jaar omgeruild naar een andere aandelenklasse zonder distributiekosten.
Deze omzetting van aandelen zal plaatsvinden zonder transactiekosten en heeft geen invloed op de waarde van uw portefeuille. Voor de Nederlandse fondsen worden per 1 januari 2014 de distributiekosten automatisch niet meer in rekening gebracht en is geen
omzetting nodig.

Wat verandert niet in 2014

Voor beleggingen in Certificaten van aandelen Triodos Bank, Windpark De Locht en Burgervlotbrug betaalt u op dit moment en ook na 1 januari 2014 geen distributiekosten.

Welkom bij Triodos Bank

team-klantcontent-2015
Op werkdagen zijn wij direct te bereiken van 8.00 tot 18.00 uur. Kijk bij veelgestelde vragen om zelf het antwoord vinden op de meeste vragen. Of stuur een e-mail naar info@triodos.nl (particulier) of zakelijk@triodos.nl (zakelijk). Wij streven ernaar om e-mails binnen 4 werkdagen te beantwoorden.