Je bankgarantie in 4 stappen

  • Vraag de bankgarantie aan

    Print het aanvraagformulier 'Bankgarantie koop- of huurpand' uit, vul het in en stuur het ondertekende formulier samen met een kopie van het getekende koop- of huurcontract naar Triodos Bank.

     

  • Stort het garantiebedrag

    Je stort zelf het garantiebedrag op je rekening. Wij blokkeren dit bedrag voor de duur van de bankgarantie. Je kunt er dan niet over beschikken.

     

  • Teken de contragarantie

    Met de contragarantie geef je ons toestemming om het bedrag vast te zetten en over te maken naar de begunstigde.

     

  • Triodos Bank verstuurt de bankgarantie

    Nadat wij de getekende contragarantie hebben ontvangen, sturen wij de bankgarantie naar de begunstigde.

    Hoe de bankgarantie eindigt

    De bankgarantie eindigt als:

    • de einddatum bereikt is; of
    • de begunstigde de originele bankgarantie terug stuurt; of
    • de begunstigde deze opeist. Hij kan dit doen door ons de originele bankgarantie terug te sturen, samen met een verzoek tot uitbetaling van de bankgarantie en de gevraagde documenten.