Je bankgarantie in 4 stappen

 • Vraag de bankgarantie aan

  Print het aanvraagformulier 'Bankgarantie koop- of huurpand' uit, vul het in en stuur het ondertekende formulier samen met een kopie van het getekende koop- of huurcontract naar Triodos Bank.

   

 • Stort het garantiebedrag

  Je stort zelf het garantiebedrag op je rekening. Wij blokkeren dit bedrag voor de duur van de bankgarantie. Je kunt er dan niet over beschikken.

   

 • Teken de contragarantie

  Met de contragarantie geef je ons toestemming om het bedrag vast te zetten en over te maken naar de begunstigde.

   

 • Triodos Bank verstuurt de bankgarantie

  Nadat wij de getekende contragarantie hebben ontvangen, sturen wij de bankgarantie naar de begunstigde.

  Hoe de bankgarantie eindigt

  De bankgarantie eindigt als:

  • de einddatum bereikt is; of
  • de begunstigde de originele bankgarantie terug stuurt; of
  • de begunstigde deze opeist. Hij kan dit doen door ons de originele bankgarantie terug te sturen, samen met een verzoek tot uitbetaling van de bankgarantie en de gevraagde documenten.