De oplopende politieke spanning na de Amerikaanse aanslag op de Iraanse generaal Soleimani was nog niet verdwenen of het volgende geopolitieke probleem diende zich alweer aan; de uitbraak van het dodelijke coronavirus in China. Deze uitbraak ontstaat op een moment dat de financiële markten alweer een stabilisatie of zelfs een verbetering van de wereldeconomie in de koersen lijken te verdisconteren.

Handelsverdragen

Diverse economische cijfers leken aan te geven dat de wereldwijde economie (met name de industrie en de internationale handel) niet verder terugliep, maar zelfs al iets begon aan te trekken. De lang slepende onzekerheid omtrent het handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en China en het Brexit dossier lijkt naar de achtergrond te verdwijnen. Fase 1 van het handelsakkoord is getekend en de Britten hebben hun Brexit op 31 januari gevierd.  De vraag is nu hoe een nieuw handelsakkoord tussen de Europese Unie en het VK eruit gaat zien en wanneer deze overeenkomst ingaat. Beide thema’s lijken even uit beeld, maar zijn voor beleggers zeker niet van de agenda.  

Virus

De angst rond de uitbraak van het coronavirus kan tot de nodige onzekerheid leiden en daarmee het prille economische herstel beschadigen. Naar de omvang van het probleem en daarmee het effect op de wereldeconomie kunnen wij enkel gissen. De geschiedenis leert dat de effecten in dergelijke situaties kortstondig zijn. De Chinese autoriteiten hebben de monetaire steun flink opgeschroefd, terwijl de andere centrale banken hun beleid in januari ongewijzigd hebben gelaten. Beleggers zijn sinds de uitbraak van het virus voorzichtig geworden. De aandelenkoersen daalden en er werden met name veilige staatsobligaties gekocht.

Winstverwachtingen onder druk

Ondanks deze recente daling van de aandelenkoersen bewegen de meeste beurzen nog steeds dicht bij hun recordstanden. De opgaande lijn van het afgelopen jaar vond plaats terwijl de winstvooruitzichten verslechterden. Hiermee is de waardering fors opgelopen en volledig te verklaren door de dalende rente. Wanneer de economische groei niet echt gaat versnellen zullen de omzet- en winstverwachtingen opnieuw te hoog blijken, waardoor aandelen in onze optiek kwetsbaar zijn. Het absolute rendement van obligatiebeleggingen is en blijft laag. Obligaties vervullen vooral een rol van risicobeperking in de portefeuille.

Beleggingsbeleid

Wij houden vast aan onze onderweging van aandelen. Gezien het hoge koersniveau en de zwakke winstontwikkeling blijft een koerscorrectie waarschijnlijk. Wij verwachten dat de rente langdurig laag blijft en dat de risico-opslag voor bedrijfsobligaties niet veel zal veranderen. De allocatie voor obligaties houden wij daarom op neutraal.

Modelportefeuille aandelen

De Triodos aandelenportefeuille bleef in januari duidelijk achter bij de benchmark. Het rendement van de portefeuille bedroeg -1,6%, terwijl de referentiebenchmark een positief rendement van 0,2% liet zien. Het verschil is vrijwel geheel te verklaren door de bijdrage van individuele aandelen. Een aantal grotere posities in de portefeuille kwamen met tegenvallende winstcijfers of iets getemperde verwachtingen voor het komende jaar. Zo verloor de Amerikaanse zorgverzekeraar Anthem 11% nadat het de verwachtingen over 2020 bekend maakte. Ook lagen toeleveranciers voor de auto-industrie behoorlijk onder druk; het Franse Valeo verloor 14% en de koers van het Britse Johnson Matthey daalde met 12%. Het Zweedse Atlas Copco verloor terrein na de publicatie van de kwartaal cijfers (-10%) evenals kleinere Amerikaanse posities als Sprouts Farmers Markets (-18%), Acuity Brands (-13%) en International Paper (-10%). Daar stonden deze maand te weinig winnaars tegenover. IT bedrijven Adobe (+8%) en Paypal (+6%) konden nog enigszins profiteren van de euforie in de Amerikaanse IT/e-commerce sector. Ook presteerden meer defensieve namen als Relx (+6%), Novo Nordisk (+6%), Roche (+5%) en Fresenius Medical Care (+6%) redelijk.

Aandelentransacties

Wij hebben in januari het belang in Japan verder opgehoogd door een deel van de grote positie in Relx te ruilen naar East Japan Railways. ‘JR East’ verzorgt het treinverkeer in en ten oosten van Tokio en is actief in de herontwikkeling van vastgoed.

Modelportefeuille obligaties

Als gevolg van de toegenomen onrust op de financiële markten, was er in januari veel vraag naar veilige staatsobligaties. Daardoor lieten de obligatiemarkten een mooie stijging zien. De brede index voor staatsobligaties (iBoxx euro sovereigns 1-10 jaar) steeg met 1,1%. De rente op de 10-jaars Duitse Bund, de belangrijkste graadmeter voor de Europese kapitaalmarktrente, daalde van -0,2% naar -0,4%.

De risicopremies op bedrijfsobligaties liepen licht op als gevolg van het verslechterde sentiment in de aandelenmarkten. Desondanks presteerden ook bedrijfsobligaties goed, omdat deze een flinke steun in de rug kregen van de lagere kapitaalmarktrente. Daardoor presteerden bedrijfsobligaties min of meer in lijn met staatsobligaties. De iBoxx Euro Corporates index steeg met 1,2%. Bedrijfsobligaties blijven populair door de solide kredietwaardigheid van bedrijven en het extra rendement boven staatsobligaties. Daarnaast zorgt het in november opnieuw opgestarte opkoopprogramma van de ECB voor een aanhoudend grote vraag vanuit de markt.

In de maand januari steeg de Triodos obligatieportefeuille met 1,0%. Daarmee bleef de portefeuille achter bij de obligatiebenchmark, die met 1,2% opliep. Het verschil in rendement is het gevolg van onze keuze voor een hogere kwaliteit staatsobligaties en bedrijfsobligaties dan in de benchmark. Wij hebben in januari geen wijzigingen in de portefeuille aangebracht.

 

> Bekijk alles van de Private Banking Update