Wereldwijd stegen de aandelenmarkten in december. Ondanks de oplopende rente bleef het sentiment onder aandelenbeleggers goed. Belangrijke factoren voor het optimisme waren het deelakkoord over de handelstarieven tussen de Verenigde Staten en China en het einde aan de politieke patstelling in het Verenigd Koninkrijk na de verkiezingsoverwinning van Boris Johnson. Wij denken overigens dat het bereikte handelsakkoord slechts beperkt effect op de reële economie zal hebben. Ook de aangekondigde Brexit per 31 januari 2020 betekent nog niet dat er een einde komt aan de onzekerheid over de toekomstige handelsrelaties tussen het Verenigd Koninkrijk en de rest van de wereld.

Monetair beleid blijft ruim

De financiële markten blijven profiteren van de zeer lage rente. De lage rente duwt beleggers nog steeds richting de aandelenmarkten. Toch zijn er signalen dat de monetaire autoriteiten betwijfelen of verdere renteverlagingen de economie gaat aanjagen. De reële economie heeft de afgelopen jaren immers nauwelijks kunnen profiteren van het zeer ruime monetaire beleid. De Zweedse centrale bank heeft in dit opzicht wellicht een trendbreuk ingezet door onlangs de rente te verhogen. In de Verenigde Staten heeft de Fed aangegeven dat het verwacht dat de rente in 2020 niet verder zal worden verlaagd. Christine Lagarde, de nieuwe voorzitter van de ECB, gaf duidelijk aan het beleid niet te willen veranderen; lage rente en opkoopprogramma’s om de inflatie te verhogen. Daarbij spoorde zij opnieuw nationale overheden aan tot een ruimer begrotingsbeleid. Hogere overheidsbestedingen zouden volgens de centrale bank een volgende impuls kunnen betekenen om de Europese economie aan te jagen.

Beleggingsbeleid                    

In de portefeuilles houden wij nog steeds een onderweging voor aandelen aan. Door de lagere rente zijn de koersen opgelopen, terwijl de winstverwachtingen gedurende het jaar zijn verslechterd. Daarmee zijn de waarderingen verder opgelopen. Nu de economie aan het einde van de cyclus lijkt aan te komen, de waarderingen hoog zijn en het sentiment zeer positief is, is de kans op teleurstellingen groot. Wij verwachten daarom dit jaar een koerscorrectie in de aandelenmarkt. Om dezelfde reden leggen we in de obligatieportefeuille de nadruk op een hoge debiteurenkwaliteit.

Modelportefeuille aandelen

In december liep de Triodos aandelenportefeuille verder op, maar kon de stijging van de MSCI All Countries index niet geheel worden gevolgd. De Triodos aandelen stegen met 1%, terwijl de MSCI All Countries index 1,7% steeg. Het verschil wordt met name verklaard door de sterke stijging van de opkomende markten, die maar liefst met 5,6% opliepen. De overige regio’s lieten kleine stijgingen zien. Ook de sectoren verschilden qua rendement maar weinig van elkaar. De oliesector steeg met 3,8% en was door de oplopende olieprijs de best presterende sector.

Het economisch nieuws in de vorm van de Britse verkiezingen en het bereiken van een deelakkoord in de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China, droeg bij aan het positieve sentiment in de aandelenmarkten.

De individuele aandelen lieten over het algemeen beperkte schommelingen zien. Uitzonderingen waren het Spaanse Inditex (kleding), dat na goede cijfers met 11% opliep. Andere grote stijgers waren Atlas Copco (Zweden, compressie en vacuüm technologie; +7%) en het Taiwanese TSMC (halfgeleiders), dat 8% steeg in het algemene positieve klimaat voor de halfgeleiderindustrie  Achterblijvers waren deze maand o.a. het Franse Valeo, dat 12 % verloor na een bijstelling van haar lange termijn doelstellingen, Disney (correctie na sterke koersstijging in november) en het Japanse Bridgestone (banden), dat 6% verloor.

Aandelentransacties

Wij hebben in december geen wijzigingen in de portefeuille doorgevoerd.

Modelportefeuille obligaties

In december lieten de obligatiemarkten opnieuw een daling zien. De brede index voor staatsobligaties (iBoxx euro sovereign 1-10 jaar) daalde met 0,4%. De kapitaalmarktrente liep licht op. De rente op de 10-jaars Duitse Bund, de belangrijkste graadmeter voor de Europese kapitaalmarktrente, steeg van -0,36% naar -0,19%.

Als gevolg van het positieve sentiment in de financiële markten, namen de risicopremies op bedrijfsobligaties verder af. Daardoor presteerden bedrijfsobligaties beter dan staatsobligaties. De iBoxx Euro Corporates index daalde met 0,1%. Bedrijfsobligaties blijven populair door de solide kredietwaardigheid van bedrijven en het extra rendement boven staatsobligaties. Daarnaast zorgt het in november opnieuw opgestarte opkoopprogramma van de ECB voor een aanhoudend grote vraag vanuit de markt.

In de maand december daalde de Triodos obligatieportefeuille met 0,3%. Daarmee bleef de portefeuille achter bij de obligatiebenchmark, die met 0,2% daalde. Vanaf de start van het jaar heeft de Triodos obligatieportefeuille een rendement behaald van 2,5%. De obligatiebenchmark behaalde over dezelfde periode een rendement van 5,0%. Het verschil in rendement is het gevolg van onze keuze voor een hogere kwaliteit staatsobligaties en bedrijfsobligaties dan in de benchmark. Dit werkte in het afgelopen jaar negatief uit op het rendement.

Wij hebben in december geen wijzigingen in de portefeuille doorgevoerd.

> Bekijk alles van de Private Banking Update