Rene Dioncre

Stel je hebt al het geld van de wereld: wat zou je daarmee dan doen? Of stel je hebt nog maar vijf jaar te leven: hoe ga je die tijd dan inrichten? Wat is voor jou écht belangrijk? “Dergelijke vragen neem ik vaak als uitgangspunt in mijn gesprekken met mijn Private Banking-relaties. De vragen helpen om helder te krijgen wat mensen wérkelijk belangrijk vinden in hun leven.” Dat zegt Rene Dioncre (1965), al 12 jaar werkzaam als relatiemanager bij Triodos Bank Private Banking.

Het kan dus overal over gaan?

“Inderdaad. We hebben het voor een groot deel over persoonlijke waarden en doelen. De financiële kant komt pas daarna aan de orde. Uitgangspunt van ons vermogensbeheer is dat we het zo inrichten dat dit aansluit bij de wensen voor de toekomst.”

Wat streven je relaties dan na?

“Er zijn persoonlijke waarden en doelen, en meer maatschappelijke. Persoonlijke doelen hebben bijvoorbeeld te maken met het werk dat iemand doet. Dan gaat het om de vraag of het huidige werk eigenlijk wel is wat hij of zij ten diepste zou wíllen doen. Maatschappelijke waarden kunnen te maken hebben met duurzaamheid. Bijvoorbeeld: ik vind het van belang dat we met respect omgaan met de aarde, en wil daarom met mijn vermogen duurzame ondernemers ondersteunen.”

Mensen begeleiden bij het maken van positieve en bewuste keuzes, is voor mij persoonlijk de belangrijkste motivatie voor mijn werk
Rene Dioncre

In zijn gesprekken laat Dioncre zich inspireren door de zogenaamde Life Planning-werkwijze. Uitgangspunt daarvan is dat geld de mens hoort te dienen, en niet andersom. Dioncre is aangesloten bij de Vereniging Life Planners Nederland. Dioncre: “Bij Triodos Bank Private Banking besteden we in de gesprekken met onze relaties steeds meer aandacht aan persoonlijke waarden en doelen.”

Wat is Life Planning concreet?

“Het is een bewustwordingsproces waarin ik als relatiemanager klanten begeleid. Het eerste deel van het proces gaat over wat voor jou echt belangrijk is in het leven. Waar wil je aan bijdragen? In een aantal gevallen leiden de gesprekken hierover zelfs tot een door de klant vastgesteld plan, waarin zij hun dromen en doelen concreet formuleren. Daarin zit ook een bepaalde volgtijdelijkheid: ik wil de komende jaren eerst dit realiseren, en dan dat. Vanzelfsprekend bieden wij dit naargelang de relatie dit op prijs stelt, ik besef mij dat dit niet op ieder moment, bij iedere relatie gewenst is.”

Vermogensbeheer komt in stappen

“Als helder is wat je wilt doen in welke fase van je leven, komt uiteindelijk het vermogensbeheer om de hoek kijken. Hoe kan ik mijn geld beheren zodat het past bij mijn prioriteiten en het mij helpt om mijn doelen te realiseren? Dat is het tweede deel van het Life Planningsproces. Het hele proces heeft tot doel om het geld van mensen in te zetten voor positieve verandering en ontwikkeling, zowel in de wereld als in hun persoonlijk leven. Mensen begeleiden bij het maken van positieve en bewuste keuzes, is voor mij persoonlijk de belangrijkste motivatie voor mijn werk. Op deze manier gaat vermogensbeheer niet alleen over geld, maar ook en vooral over waar mensen echt voor staan.”

 

> Bekijk alles van de Private Banking Update