Schenkgeld is vrij en vaak onbelast geld, zegt Ten Siethoff. “De ontvanger van een schenking kan het geld volledig inzetten voor een waardevol initiatief en voor vernieuwing. Hij hoeft er geen winst mee te maken of een bancaire lening mee terug te betalen. Daardoor is schenkgeld bij uitstek geschikt om initiatieven te steunen die wél waardevol zijn maar niet direct financieel rendement opleveren. Triodos Foundation ondersteunt vernieuwing en positieve verandering met schenkingen. ”

Om wat voor initiatieven gaat het?

“Een mooi voorbeeld is het Lab voor Toekomstige Generaties. Dat is in het leven geroepen om de belangen van toekomstige generaties te behartigen. De organisatie bekijkt of de dingen die we nú doen in het belang zijn van mensen die over enkele decennia of nog later leven. Zo toetste het Lab onlangs of de manier waarop wij nu met de Waddenzee omgaan op lange termijn de juiste manier is. Het Lab voor Toekomstige Generaties levert geen financieel rendement maar is in maatschappelijk opzicht zeer waardevol. Dit soort belangrijke initiatieven zijn vaak alleen mogelijk als het met schenkgeld wordt gefinancierd.”

Schenkgeld is vrij geld: de ontvanger kan het geld volledig inzetten voor een waardevol initiatief
Léonhard ten Siethoff

Je begint op 1 januari als Directeur van Triodos Foundation. Daarvoor werkte je bijna 20 jaar als relatiemanager bij Triodos Bank Private Banking. Vanwaar de overstap?

“Het werk als relatiemanager en directeur bij Triodos Foundation ligt in elkaars verlengde. Bij Triodos Bank Private Banking hield ik me vooral bezig met beleggen in opdracht van stichtingen en verenigingen. Zij ondersteunen zelf vaak met schenkingen maatschappelijke vernieuwingen. Als relatiemanager belegde ik hun kapitaal duurzaam, zodat het zowel financieel als maatschappelijk rendement opleverde. Bij Triodos Foundation ga ik nu zélf met schenkgeld vernieuwing ondersteunen. Precies dát is mijn belangrijkste motivatie. De overgang voelt voor mij als een logische en natuurlijke stap.”

Als we even terugkijken: wat is er de afgelopen 20 jaar verandert als het gaat om private banking?

“Echte keuzes maken met je geld is vandaag de dag veel vanzelfsprekender dan aan het begin van de eeuw. Dat is goed nieuws. Tegelijkertijd zien wij bij Triodos Bank en bij Triodos Bank Private Banking een opkomst van andere partijen die mogelijkheden bieden om duurzaam te bankieren. Onze kracht is denk ik dat wij een authentiek verhaal hebben. Wij bankeren niet duurzaam omdat we er geld mee kunnen verdienen. We doen het omdat we erin geloven. Wij bieden onze klanten in die zin ook geen alternatief. Bij ons is er maar één kleur: duurzaam.”

Waar ben je het meest trots op als je kijkt naar je periode bij Triodos Bank Private Banking?

“Ik vind het mooi dat we steeds meer levensbeschouwelijke en religieuze organisaties aan ons hebben weten te binden. Denk aan kloosterordes. Die zijn vaak in de negentiende eeuw opgericht met een maatschappelijk doel. Zoals het mogelijk maken van onderwijs in ontwikkelingslanden. Maar vaak kunnen ze dat werk niet meer zelf doen: de gemiddelde leeftijd van de kloosterordes is zeer hoog. Veel ordes beschikken echter wel over kapitaal. En dus zoeken ze naar manieren om met dat geld hun ideële werk op een andere manier voort te zetten. Bijvoorbeeld door het via Triodos Bank Private Banking te beleggen in duurzame initiatieven.”

En dan de toekomst: Wat wil je de komende periode bij Triodos Foundation realiseren?

“Ik wil de relatie tussen Triodos Bank Private Banking en de foundation verder versterken. Veel klanten van Triodos Bank schenken traditioneel aan het einde van het jaar hun spaarrente aan Triodos Foundation. Dat was dan ook heel lang de belangrijke bron van ons schenkgeld. Maar door de lage rentestand is die bron de afgelopen jaren vrijwel opgedroogd. Inmiddels zijn eenmalige- of periodieke giften van onder meer private-bankingklanten een nieuwe belangrijke inkomstenbron. Net als zogenaamde fondsen op naam. Dat zijn fondsen waar vermogende particulieren geld in onderbrengen, en het beheer ervan aan Triodos Foundation overlaten. Wij kunnen met dat geld waardevolle initiatieven ondersteunen. Juist omdat ik lang in de wereld van private banking werkte, hoop ik in staat te zijn om die wereld verder te verbinden met het werk van de foundation. Om zo met het geld van vermogende particulieren en organisaties positieve verandering in de samenleving verder te ondersteunen.”

CV

Léonhard ten Siethoff

Léonhard ten Siethoff (1967) begon zijn loopbaan als baliemedewerker bij de Nutsspaarbank in Den Haag. In 1999 stapte hij over naar Triodos Bank en was hij nauw betrokken bij de ontwikkeling van Triodos Bank Private Banking. Léonhard ten Siethoff is vanaf 1 januari 2020 directeur van Triodos Foundation. Sinds dit jaar maakt de Foundation onderdeel uit van Triodos Regenerative Money Center. Vanuit dit nieuwe domein wordt via schenkgeld en katalytische investeringen bijgedragen aan maatschappelijke veranderingen waar traditionele bank- en beleggingsproducten om verschillende redenen (nog) geen antwoord kunnen bieden.

 

> Bekijk alles van de Private Banking Update