De tarieven voor deze betaaldiensten stijgen, ook bij Triodos Bank. Hoe komt dat? Waar betaal je eigenlijk voor? Vijf vragen over de prijs van je betaalrekening. 

1. Hoe werkt een bank?

Het antwoord op deze vraag is belangrijk om een goed begrip te kunnen krijgen bij de kosten van een betaalrekening. Eigenlijk heeft een bank maar een paar kerntaken. Naast betalingsverkeer regelen, bewaart een bank je spaargeld veilig. Vervolgens leent ze dit geld aan ondernemers uit. Daarmee verbindt een bank spaarders die tijdelijk geld over hebben met ondernemers die geld nodig hebben voor het financieren van hun initiatieven.

2. Waar betaal ik voor?

Allereerst maken banken kosten voor het betalingsverkeer. Zodat jij geld kunt pinnen of overmaken. Voor elke transactie die je doet, betaalt een bank aan een centrale verwerker die de betalingen tussen verschillende banken regelt. Daarnaast betaal je voor je betaalpas die bij je rekening hoort.

Dan zijn er bedrijfskosten, van personeel, internet- en mobiel bankieren en  kantoorruimte. En voor systemen. Veilig op jouw geld passen heeft bij banken de hoogste prioriteit. Omdat een groot gedeelte van de betalingen via internet verloopt, is het van groot belang dat dit gebeurt zonder bijvoorbeeld virussen en hackaanvallen. Het voortdurend ontwikkelen van veiligheidssystemen brengt kosten met zich mee.

Triodos Bank streeft voor haar betaalrekeningen naar een kostendekkend tarief. Dit leidt tot een reële prijs die zowel bovengenoemde kosten als ook baten en risico’s evenwichtig verdeelt over al onze producten en belanghebbenden.

3. Waarom gaat de prijs omhoog?

Dat hangt vooral samen met de hogere kosten die Triodos Bank maakt voor ‘compliance’. Triodos Bank heeft een belangrijke maatschappelijke rol als poortwachter van het financiële systeem. We willen onze klanten daarom goed kennen. Dat doen we door identiteiten vast te stellen, gesprekken te voeren en gegevens en geldstromen te controleren. Het aandeel Triodos-medewerkers dat zich hiermee bezighoudt, steeg in enkele jaren van enkele procenten naar momenteel 10% van het totaal aantal medewerkers. Daarnaast investeren we in slimme systemen voor controle van transacties. De kosten die hier uit voortkomen namen afgelopen jaar toe en leiden tot een hogere prijs.

4. Welke rol speelt de rente in dit verhaal?

De rente is historisch laag. Dat heeft een negatief effect op wat een bank overhoudt op het verschil tussen de gemiddelde rente op toevertrouwde middelen en rente betaald door klanten op hun leningen. In het verleden konden banken stijgende kosten voor een betaalrekening deels dekken door renteopbrengsten. Maar dat valt door de lage rente nagenoeg weg.

Daar komt nog iets bij. Triodos financiert positieve verandering. We lenen ondernemers uitsluitend geld als ze daadwerkelijk hieraan bijdragen.Deze Triodos-beoordeling is intensief, waardoor er altijd een verschil zit tussen het moment dat geld aan ons wordt toevertrouwd en het daadwerkelijk wordt uitgeleend. Bovendien moet de bank ook altijd een deel van het spaargeld liquide houden.

Net als andere banken, brengt Triodos deze liquiditeiten onder bij de Europese Bank (ECB). Hiervoor rekent de ECB momenteel een negatieve rente. Een bank betaalt dus rente voor het stallen van geld. Recent heeft de ECB de rente weer verder verlaagd, waardoor de kosten voor het stallen van geld toenemen.

> Lees ook ons artikel Waarom de rente zo laag is.

5. Betaal ik voor betaaldiensten met mijn data?

Triodos Bank is opgericht om mensen bewust met geld om te laten gaan. We zetten de veranderkracht van geld verstandig in. Dat willen we met data ook doen. Het is dus net zo goed onze opdracht om klanten te helpen bewust met data om te gaan. Zo betaal je bij ons níet met je data. Ook geven we voorlichting over de nieuwe betaalrichtlijn PSD2 die het mogelijk maakt dat andere partijen betalingen voor je doen en toegang krijgen tot je betaalgegevens en deze analyseren en gebruiken.