Waarom stijgen de kosten?

“De rentes in Europa zijn historisch laag. Voor Triodos Bank betekent dit dat onze rente-inkomsten dalen. Niet alleen daalt de rente, ook stijgen de vaste kosten voor het kunnen aanbieden van een waardevolle betaalrekening, mobiele app en Internet Bankieren. Kosten die wij bijvoorbeeld maken om onze klanten goed te kennen, zodat u veilig én eerlijk bij ons bankiert.”

> Lees 'Waarom de spaarrente zo laag is'

Maar veel andere banken hanteren lagere tarieven, en die hebben toch ook kosten?

“Dat klopt. Triodos Bank is echter een andere bank. De essentie van ons bankmodel is eenvoudig: met het geld van onze spaarders verstrekken we leningen om duurzame initiatieven te ontplooien in de wereld. Transparant, uitsluitend in de reële economie en met begrijpelijke producten en ruime financiële buffers van de bank. Zo weet u zeker dat uw geld goed wordt besteed en werken we samen met u aan een economie die eerlijker, groener en menselijker is.”

> Bekijk waar uw geld allemaal werkt op Mijn Geld Gaat Goed

Hoe bewaart Triodos Bank het evenwicht tussen haar spaarders, kredietnemers, medewerkers en certificaathouders?

“Bij een duurzaam bankmodel hoort een evenwichtige afweging tussen de belangen van al onze stakeholders. Want als je het financiële belang van een van de betrokkenen zwaarder laat wegen, heeft dat onlosmakelijk gevolgen voor de anderen. Daar waken we voor. Onder andere door voor onze diensten reële prijzen te rekenen die vanuit het perspectief van waarde(n) én werkelijke kosten en risico’s te verantwoorden zijn.

Zo weet u zeker dat uw geld goed wordt besteed en werken we samen aan een economie die eerlijker en menselijker is
Daniël Stegeman

Zo blijven we een gezonde bank met een goede service voor al onze klanten. En blijft uw geld werken voor een positieve verandering. Voor bijvoorbeeld een betere zorg voor kwetsbare ouderen en kinderen. Voor het verminderen van voedselverspilling. Voor de transitie naar schonere energie. Of voor kunst die inspireert en bruggen slaat.”

> Lees hierover ook het artikel 'Bankieren is evenwichtskunst'