Uw Triodos Rekeningen rond de jaarwisseling 2018-2019

Nieuws

Het einde van 2018 is in zicht. U ontvangt aan het begin van 2019 financiële informatie van ons. Wat kunt u verwachten? Hieronder zetten wij voor u het een en ander op een rijtje.

Betalen

 • Tijdens nationale en internationale feestdagen geldt een andere dienstverlening voor de verwerking van betalingsopdrachten. Ook is onze afdeling Klantcontact op deze dagen beperkt of niet bereikbaar.

Sparen

Hieronder leest u meer over de rente op onze spaarrekeningen.

 • U vindt de rente niet op uw financieel jaaroverzicht. U hoeft de rente niet apart op te geven bij de Belastingdienst.
 • Het rentebedrag vindt u terug in Internet Bankieren, in Mobiel Bankieren of op uw eerste rekeningafschrift van 2019.

Renteopbouw spaarrekening

 • De Spaarrekeningen hebben momenteel geen renteopbouw. U vindt dit dus niet terug in uw afschriften. Lees meer over de huidige spaarrente.

De uitzondering hierop zijn Spaar deposito’s

 • De rente voor uw Spaar Deposito schrijven we op uw tegenrekening in de eerste tien werkdagen na de contractdatum. Dit kan een andere datum zijn dan 1 januari. De contractdatum vindt u terug op uw (digitale) afschriften.

Kinder Toekomst Plan

 • De rente die u heeft opgebouwd in 2018 schrijven wij in de eerste tien dagen van januari 2019 op de rekening van uw kind bij. De valutadatum van deze boeking is 1 januari 2019.

Beleggen

 • Let op: De aankoop van aandelen Triodos Groenfonds is tijdelijk niet mogelijk.
 • Wilt u nog voor het einde van het jaar een aan- of verkoop afronden, geeft u deze opdracht dan tijdig aan ons door. Kijk hiervoor naar onze opdrachtverwerking.
 • Voor uw aangifte inkomstenbelasting 2018 heeft u het saldo van uw beleggingen nodig per 1 januari 2018. U vindt dit saldo op uw financieel jaaroverzicht.
 • Voor particuliere beleggers geldt in 2018 een algemene vrijstelling van € 30.000 per persoon. Echtparen en samenwonenden met een fiscaal partnerschap zijn voor € 60.000 vrijgesteld.
 • Aandeelhouders waarvan de stukken cultuurfonds vielen binnen de ontbinding van dit fonds, hebben in 2018 tweemaal dividend uitgekeerd gekregen (op 31 mei en op 7 juni). U vindt het totaalbedrag terug op de betreffende afschriften.

Als particuliere belegger komt u in aanmerking voor een Belastingvoordeel bij het Triodos Groenfonds

 • U hoeft geen vermogensrendementsheffing (van 0,61 - 1,61%) te betalen in box 3 van de inkomstenbelasting. Deze vrijstelling geldt voor een vermogen boven € 30.000 per persoon in 2018 en voor een maximaal bedrag van € 57.844 per belastingplichtige in 2018.
 • U kunt verder profiteren van een heffingskorting van 0,7%. Dit geldt tot een maximum van het vrijgestelde bedrag in box 3.
 • U komt in aanmerking voor deze vrijstelling over de aandelen die u op 1 januari 2018 in bezit had.
 • Het belastingvoordeel hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen.

Hypotheken

 • Wilt u een rekening vanuit uw bouwdepot laten betalen? Uw rekening wordt nog verwerkt wanneer deze uiterlijk  20 december binnen is bij onze partner Stater.
 • Wilt u gebruik maken van uw recht om 15% van uw hypotheekbedrag boetevrij af te lossen? Uw extra aflossing wordt nog in 2018 verwerkt wanneer deze uiterlijk 24 december binnen is bij onze partner Stater.
 • Extra aflossingen kunt ut overmaken naar rekeningnummer NL66TRIO 0391 00 10 00 ten name van Triodos Bank N.V., onder vermelding van ‘extra aflossing’, uw naam, en uw leningnummer.
 • Extra aflossingen die wij niet meer in 2018 kunnen verwerken, worden wel met de valutadatum van 2018 verwerkt. Deze extra aflossingen worden niet verantwoord in de saldo-opgave van 2018.
 • Extra aflossingen die verantwoord moeten worden in het jaar 2019, dienen ook geboekt te worden in 2019. Bedragen ontvangen in december 2018 kunnen wij niet verwerken als extra terugbetaling voor 2019 en worden aan u geretourneerd.

Belasting

Voor specifieke vragen voor uw aangifte verwijzen wij u naar de toelichting op uw aangifteformulier. U kunt ook contact opnemen met de belastingdienst via 0800 0543 of via www.belastingdienst.nl. Triodos Bank is wettelijk verplicht de Belastingdienst te melden welke vermogensbestanddelen, inclusief rente en/of dividenden, u aanhoudt bij Triodos Bank. Let op, rente uit 2018 telt mee in de belastingaangifte van 2019. Meer informatie voor uw belastingaangifte vindt u op uw financieel jaaroverzicht.

Uw belastingaangifteformulier wordt voor-ingevuld door de Belastingdienst.
Triodos Bank werkt er aan mee dat de aangifte voor de inkomstenbelasting zoveel mogelijk automatisch vooraf wordt ingevuld.. U kunt er dan voor kiezen dat de gegevens die bij de Belastingdienst bekend zijn, direct in uw aangifteformulier worden gezet. Wij adviseren u de gegevens die de Belastingdienst in uw aangifteformulier heeft gezet zorgvuldig te controleren.

Heeft u hulp nodig of is er iets niet helemaal duidelijk? Bel dan gerust met de mensen van Triodos Bank. Houd u rekening met de aangepaste openingstijden rondom de feestdagen.

De mensen van Triodos Bank wensen u een voorspoedig 2019!

Blijf op de hoogte van al het nieuws over Triodos Bank

Ontvang onze nieuwsbrief in uw inbox

Schrijf u in

Gerelateerde artikelen