Dalende koersen

In de afgelopen maanden kregen beleggers meer dan genoeg slecht nieuws voor de kiezen, maar dit leidde slechts tot schommelingen op de beurs. Afgelopen maand bewogen de beurzen vooral omlaag. Oktober was daarmee een slechte maand voor aandelen.

Het blijft gissen naar wat deze beursval precies in gang heeft gezet. De wereldeconomie staat er niet opeens totaal anders voor dan in september. Er was geen sprake van buitengewoon slecht economisch nieuws. Evenmin zijn de economische vooruitzichten significant gewijzigd. Wij denken nog steeds dat de mondiale economische groei komend jaar licht vertraagt, maar wij voorzien geen recessie. De groei zal wel minder gesynchroniseerd verlopen. Voor de Verenigde Staten voorzien we, door het wegvallen van de effecten van de belastingverlagingen, een sterke groeivertraging. In de eurozone zal de groei naar verwachting slechts licht vertragen, terwijl de economische groei in Japan vermoedelijk op peil blijft. De kerninflatie loopt waarschijnlijk verder op, terwijl de nominale inflatie mogelijk iets afneemt door olieprijseffecten.

Centrale banken hebben evenmin hun monetaire beleidskoers gewijzigd. De Amerikaanse centrale bank, de Fed, gaat door met het verhogen van de rente. De Europese Centrale Bank zet per december 2018 haar opkoopprogramma’s voor obligaties stop en zet vermoedelijk pas in de tweede helft van 2019 een eerste rentestap. En de Japanse centrale bank verandert naar verwachting helemaal niets aan haar monetaire houding.

Ook op het gebied van neerwaartse risico’s is er weinig veranderd. De handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China zette door. Italië ligt nog altijd  met de Europese Commissie overhoop over de ingediende begroting. Ook is er nog steeds geen Brexit-deal, al zijn de laatste signalen positief.

Mogelijk is opeens het besef gekomen dat de Amerikaanse centrale bank, de Fed, nu toch echt vaart maakt met het afremmen van de economie. De Fed lijkt dit jaar voor het eerst te gaan doen, wat zij aan het begin van het jaar beloofde: de beleidsrente vier keer verhogen.

De rentes op Amerikaanse staatsleningen zijn sinds afgelopen voorjaar sterk gestegen. Zo heeft de rente op Amerikaanse 10-jaars staatsobligaties zich inmiddels boven drie procent gesetteld.

Aangezien aandelenkoersen niet anders zijn dan een verdiscontering van toekomstige winsten, impliceert een stijgende rente dat aandelenkoersen moeten dalen. Tenzij de winsten natuurlijk stijgen. Aan het begin van het jaar verbeterden de winstvooruitzichten inderdaad, door de aangekondigde belastingverlagingen. De positieve effecten daarvan zijn echter eenmalig van aard en zijn inmiddels volledig ingeprijsd. Er lijken geen factoren te zijn die de bedrijfswinsten de komende tijd verder zullen stuwen. In plaats daarvan lijken beleggers zich zorgen te maken over de economische impact van de hogere rentes, getuige de slechtere performance van cyclische sectoren.

Modelportefeuille aandelen

Naast de macro economische- en politieke ontwikkelingen werden de aandelenmarkten in oktober sterk beïnvloed door de gepubliceerde kwartaalcijfers en vooruitzichten voor het 4e kwartaal. Een belangrijke factor was daarbij dat een aantal grote Technologie ondernemingen iets voorzichtiger klonk dan verwacht en dat met grote koersdalingen moest bekopen. Sowieso werden aandelen met tegenvallende cijfers door beleggers afgestraft. Een teken dat er veel optimisme over winstgroei in de aandelenmarkt is verdisconteerd. De omzetontwikkeling is in veel gevallen nog wel in lijn met de verwachtingen, maar veel ondernemingen reppen over hogere loon- en grondstofkosten. Dit leidt tot lagere winstgevendheid.

De regionale verschillen waren bijzonder klein in oktober. Amerikaanse aandelen presteerden het minst slecht, maar dat is met name een effect van de sterker wordende US dollar. Met uitzondering van de defensieve sectoren consumentengoederen (voeding, persoonlijke verzorging) en Nutsbedrijven in daalden alle sectoren in lijn met de benchmark.

De vele kwartaalcijfers leidden tot de nodige uitschieters in de portefeuille. De grootste dalers waren te vinden in de relatief kleine belangen Valeo (Franse toeleverancier auto-industrie, -23%), Epiroc (Zweedse machinebouwer, -19%) en Acuity Brands (LED verlichting, -18%). Ook grotere belangen als Philips (-16%) en DSM (-15%) presteerden zwak. De positieve bijdrage kwam vooral uit defensieve beleggingen als Procter & Gamble (+10%), telecombedrijf Verizon (+10%), Roche (+3%) en de Amerikaanse zorgverzekeraar Anthem (+3%).

Wij hebben in oktober één aanpassing in de portefeuille doorgevoerd. Na de forse koersstijging hebben wij het Amerikaanse softwarebedrijf Intuit verkocht en de opbrengsten herbelegd in het Japanse telecombedrijf KDDI. Hiermee wordt de regionale spreiding verbeterd en de portefeuille defensiever ingericht.  

Modelportefeuille obligaties

De modelportefeuille obligaties steeg in oktober met 0,2%. De obligatie benchmark daalde met 0,1%. Sinds de start van het jaar bedraagt het rendement van de obligatieportefeuille +0,2%, tegen -0,8% voor de benchmark. De modelportefeuille profiteert van onze keuze om niet te beleggen in Italiaanse obligaties. Daarnaast werkt de relatief hoge debiteurenkwaliteit positief door in het rendement.

In oktober werden de obligatiemarkten grotendeels in evenwicht gehouden. Per saldo liep de Duitse 10-jaars rente, de graadmeter voor de Europese lange rente, iets terug. Enerzijds wordt de kapitaalmarktrente langzaam verder omhoog gestuwd door het verkrappende monetaire beleid van de belangrijkste centrale banken en de oplopende inflatie. Anderzijds zorgen geopolitieke risico’s zoals de Brexit onderhandelingen en onenigheid over de Italiaanse begroting ervoor dat beleggers veiligheid zoeken in Staatsobligaties. De Italiaanse rente liep in oktober verder op, maar stabiliseerde aan het eind van de maand dankzij een meevallend oordeel van twee belangrijke kredietbeoordelaars. Bedrijfsobligaties waren stabiel.

 

> Bekijk alles van de Private Banking Update