Voorzichtig herstel aandelenkoersen

In november eindigde de Amerikaanse aandelenmarkt in de plus. De tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten speelden hierbij een belangrijke rol. De Democraten wonnen tijdens de ‘midterms’ een nipte meerderheid in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, terwijl de Republikeinen in de Senaat een meerderheid behielden. Voor aandelenbeleggers was dit een goede uitslag. De kans dat president Trump een beleid kan voeren waarin de hoogconjunctuur in de Verenigde Staten nog verder wordt aangewakkerd en tot hogere inflatie leidt, lijkt te zijn afgenomen.

De economische groei valt in 2019 waarschijnlijk aanzienlijk lager uit dan dit jaar. De kans dat de Amerikaanse centrale bank met haar beleid de economie moet afremmen  is daardoor verminderd. Hoewel de Fed op koers ligt om de beleidsrente in december nog een keer te verhogen, voorzien we in 2019 nog slechts twee rentestappen. Mocht de rente nog vaker worden verhoogd, dan is een verdere marktcorrectie onvermijdelijk.

Mindere groeicijfers en aanhoudende politieke onzekerheden bleven Europese aandelenmarkten parten spelen. Hoewel de Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk (VK) een akkoord over het vertrek van het VK uit de EU bereikten, moet de deal op 11 december a.s. nog worden goedgekeurd door het Britse parlement. In de afgelopen weken hebben veel Britse parlementsleden zich uiterst kritisch uitgelaten over het akkoord. De deal afwijzen heeft potentieel grote gevolgen. Het kan bijvoorbeeld tot een negatieve economische schok leiden of tot nieuwe verkiezingen, met de kans dat de Labourpartij de meerderheid in het Britse parlement krijgt. Wij blijven erop rekenen dat het Britse parlement de deal goedkeurt, maar de kans op een afwijzing is oncomfortabel hoog.

De Italiaanse begrotingsperikelen hielden ook aan. De Europese Commissie had om een nieuwe begroting gevraagd, omdat het ingediende concept niet aan de Europese regels voldeed. Maar Italië bleek afgelopen maand geen gehoor te geven aan dit verzoek, wat het land op sancties kan komen te staan.

Aan het einde van de maand was er ook nog goed nieuws te melden over de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. Tijdens de G20-top vond er een ontmoeting plaats tussen de Amerikaanse president, Donald Trump, en zijn Chinese evenknie, Xi Jinping. Na afloop werd bekend gemaakt dat de VS een geplande verhoging van importtarieven met twee maanden uitstelt en er een poging zal worden gedaan om het handelsgeschil bij te leggen. Financiële markten reageerden opgelucht. Wij denken echter dat er fundamenteel nog niets veranderd is en de handelsoorlog de kapitaalmarkten nog lang gaat bezighouden.

Modelportefeuille aandelen

De macro-economische cijfers en de voorzichtigere toon over het rentebeleid van de monetaire autoriteiten werkten door in de aandelenmarkten. Defensieve sectoren als Gezondheidszorg (+5%), Vastgoed (+5%) en Nutsbedrijven (+3%) presteerden goed, terwijl cyclische sectoren als Materialen (-1%) en Energie (-4%) achterbleven. De dalende olieprijs speelde daarbij ook een belangrijke rol. Opkomende Markten lieten met een rendement van 4% een herstel zien, maar blijven dit jaar met -7% wel de zwakste regio. Amerikaanse aandelen presteerden opnieuw goed (+2%), vooral geholpen door een sterker wordende US Dollar (+2% tegenover de Euro).

Belangrijkste uitschieters in de portefeuille waren in november een aantal typische ‘pionier’ aandelen. De Deense windturbinebouwer Vestas steeg 19% nadat de onderneming aangaf dat de prijzen voor projecten lijken te verbeteren en de orderportefeuille goed gevuld is. De Amerikaanse ondernemingen Xylem (watertechnologie) en Owens Corning (dakpannen en isolatiemateriaal) liepen zonder directe aanleiding ca. 10% op.

Tegenvallers waren er te noteren voor Hain Celestial en Sprouts Farmers Markets. De koers van Hain blijft onder druk liggen. Begin volgend jaar wordt de strategie van de nieuwe CEO bekend en beleggers lijken weinig vertrouwen te hebben in herstel van de omzetgroei. Het aandeel daalde met 16%. Sprouts Farmers kwam de laatste dag van de maand met een opmerkelijk bericht. De CEO treedt per direct terug, zonder dat er een duidelijke toelichting werd gegeven. Deze onzekerheid zette de koers 14% lager.

Er zijn in november geen transacties in de aandelenportefeuille verricht.

> Bekijk alles van de Private Banking Update

 

 

Extra nieuws: Volatiliteit financiële markten hoog

De afgelopen periode is de volatiliteit op de financiële markten hoog. Na de eerste koersdalingen vanaf eind september test de markt, met wat op en neer bewegingen, de bodem. De afgelopen dagen laten de internationale aandelenbeurzen over de volle breedte stevige koersdalingen zien, ingegeven door handelsspanningen en lagere groeiverwachtingen. Was er vorige week  maandag nog optimisme te bespeuren over de afgesproken pauze met betrekking tot mogelijke verdere handelssancties tussen de Verenigde Staten en China, de dagen daarna daalden de koersen sterk. De meeste indices staan momenteel circa 5% onder het niveau van maandag waardoor de winst van vorige week op veel markten weer is verdampt.

De afgelopen maanden hebben laten zien dat markten steeds nerveuzer worden over de vooruitzichten voor winstmarges, economische vooruitzichten, verkrappend monetair beleid en voortdurende geopolitieke spanningen. Beleggers gaan door met een rotatie naar meer defensieve beleggingsportefeuilles en de eerdere ‘growth momentum’ aandelen hebben het zwaar, zoals ook te zien aan de scherpe correctie van de FAANG-aandelen[1].

Wat ons betreft past dit in een langer termijn beeld. Veel markten zijn overgewaardeerd en de mondiale conjunctuurcyclus is over de piek. Positieve winstbijstellingen en dito koersstijgingen, zoals we die tot het begin van het jaar hadden, zijn al geruime tijd over. De komende periode zal het samenspel van afkoelende conjunctuur en monetaire verkrapping de markten naar verwachting verder onder druk zetten.

Het door Triodos gevoerde beleggingsbeleid is de afgelopen maanden relatief voorzichtig geweest. In de asset allocatie overwegen wij liquiditeiten ten koste van aandelen, terwijl we voor obligaties een neutrale allocatie aanhouden. Binnen het Triodos Sustainable Bond Fund ligt de focus op hoge debiteurenkwaliteit en marktconforme duration. Het Triodos Sustainable Equity Fund is eveneens defensief gepositioneerd, onder meer via een overweging in meer defensieve sectoren als Telecom en Gezondheidszorg.

Onze defensieve positionering moet wel worden gezien in het licht van onze lange termijnvisie en beleggingsstrategie. Door onze positieve selectie van aandelen gericht op duurzaamheidstransitie sluiten we een aantal risico’s, zoals bijvoorbeeld klimaatrisico’s, uit. Dit zorgt ervoor dat onze portefeuilles minder gevoelig zijn voor bijvoorbeeld de olieprijsdaling van de afgelopen dagen.

Hoewel wij een geleidelijke afkoeling van de mondiale economische groei ook waarschijnlijk achten, lijkt het er sterk op dat beleggers zich nu door het sentiment van dalende koersen laten leiden. Dit zogenaamde momentum beleggen heeft tot een lange opgaande beweging op de beurzen geleid, maar kan nu ook zeker een correctie veroorzaken.

De beweeglijkheid op de aandelenmarkt blijft de komende tijd waarschijnlijk relatief hoog. Ook als lange termijnbelegger volgen we deze ontwikkelingen natuurlijk op de voet en passen indien nodig het beleid aan. Echter, we gaan niet op basis van momentum ons beleid aanpassen, dit doen we altijd op basis van fundamentele, langetermijn factoren.

 

 

[1] Facebook, Apple, Amazon, Netflix, (Alphabet’s) Google