Siza_320
Zorginstelling Siza gaat de zorgwijk Het Dorp in Arnhem vernieuwen. In Het Dorp zullen in de toekomst mensen mét en zonder beperking wonen, de huizen worden ruimer en innovatiever en er komt zelfs een leerpark, waar bewoners leren hoe ze zo onafhankelijk mogelijk kunnen leven.

Siza helpt mensen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking en mensen met autisme of niet aangeboren hersenletsel. Hun specialiteit is innovatieve ondersteuning. Thuis, in een woongroep, bij behandelingen of begeleiding naar het werk.

Hoe Siza in drie stappen het verschil maakt

1. Wees innovatief
Zelfstandig wonen, werken, leuke dingen doen. Best lastig, als je een geestelijke of lichamelijk beperking hebt. Maar er kan vaak heel veel nog wél. Zeker met behulp van technische innovatie. Siza stimuleert dit soort innovatie in de zorg en past die toe in de dagelijkse praktijk.

2. Stimuleer zelfstandigheid
Zelfstandigheid en onafhankelijkheid is voor iedereen belangrijk. Voor mensen met een beperking is dat niet anders. Siza probeert daarom mensen zoveel mogelijk gewoon te laten mee doen met de maatschappij.

3. Zorg waar het nodig is
Wonen, leren, werken en behandelen. Op het ene vlak heeft de een meer zorg nodig dan de ander. Bij Siza bekijken ze: wat kun je al? En wat kun je nog leren? Zo zoeken ze naar de meest geschikte behandeling.

Wilt u deze video zien?

Wilt u deze video zien?

Cookies zijn nodig om deze video te tonen. Lees er meer over in onze Privacyverklaring Meer info >

MENSWAARDIGE ZORG

LEES MEER

Triodos Bank financiert Siza, een voorbeeld van menswaardige zorg. Juist in deze tijd is dat een moeilijk punt. Alles moet goedkoper. Daardoor dreigt de zorg steeds onpersoonlijker te worden. Toch geloven wij in aandachtrijke zorg.

> Lees hier meer verhalen van ondernemers in de zorg