Daw Yu Yu Htwe heeft haar eigen houtbewerkingsbedrijf. Ze koopt ruw sandelhout uit een kwekerij en snijdt daar beelden van met behulp van handgereedschap. Vervolgens polijst ze elk stuk met behulp van kaarsvet en een polijstmachine. Deze laatste machine kocht ze met een lening van Dawn Microfinance. Op dit moment heeft ze tien fulltime medewerkers en vijf parttime medewerkers in haar bedrijf werken.

Daw Yu Yu Htwe voor de deur van haar bedrijf met een van de producten die ze verkoopt.

Ze heeft haar bedrijf kunnen starten en uitbreiden dankzij leningen van Dawn Microfinance. Triodos Fair Share Fund is aandeelhouder in deze instelling. Femke Bos, fondsmanager Triodos Fair Share Fund, zit in de Board of Directors van deze nog jonge instelling. “Ik deel mijn jarenlange kennis en ervaring op het gebied van microfinanciering met Dawn. En daarnaast brengen wij onze kennis van duurzaam bankieren in. Kennisuitwisseling vind ik erg belangrijk. Zo hebben wij Dawn Microfinance in contact gebracht met een aantal microfinancieringsinstellingen in Cambodja. Dawn heeft deze instellingen bezocht om van hen te leren op het gebied van management, operationele processen en governance.”

Eigen mening vormen

Op dit moment leeft 26% van de mensen in Myanmar onder de armoedegrens. Slechts 10 tot 20% van de mensen heeft toegang tot formele financiële diensten zoals lenen en sparen. “Toegang tot financiële dienstverlening speelt een belangrijke rol in de komende tien jaar om de economie naar een basisniveau te ontwikkelen”, geeft Femke Bos aan.

De machines werden aangeschaft met een lening van Dawn Microfinance. Er zijn nu tien fulltime medewerkers en vijf parttime medewerkers in dienst.

Ze was vanaf het begin betrokken bij de relatie met deze microfinancieringsinstelling. Een relatie die Triodos Fair Share Fund is aangegaan voor de lange termijn. “Het kost tijd om de relatie op te bouwen met Dawn”, zegt Bos. “In het begin merkte ik bijvoorbeeld dat de mensen daar nog helemaal niet gewend waren om een eigen mening te vormen. En ze leven vaak van dag tot dag en zijn niet gericht op de lange termijn. Begrijpelijk als je weet dat tot 2011 de meeste mensen voor de overheid werkten, die voor hen bepaalde wat ze moesten doen en hoe.”

Sinds 2015 – toen Triodos Fair Share Fund aandeelhouder werd in Dawn Microfinance – is het aantal klanten gegroeid van 22.000 naar 75.000. Dit zijn voornamelijk vrouwen. Het optimaliseren van operationele processen heeft daarin een belangrijke rol gespeeld. “Tot voor kort werkte Dawn Microfinance nog met kasboeken waarin leningen en aflossingen met de hand werden genoteerd. Dit systeem is inmiddels vervangen door een geautomatiseerd systeem. Hierdoor kunnen de medewerkers van Dawn meer ondernemers zoals Daw Yu Yu Htwe ondersteunen.

De rol van financiële diensten is onmisbaar in het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelen
Femke Bos

Myanmar is een van de 36 landen waar Triodos Fair Share Fund actief is. Ondanks dat er in ieder land een andere focus ligt, hebben alle financieringen van Triodos Fair Share Fund een gemene deler. Toegang tot geld is de basis voor een goede sociaaleconomische ontwikkeling. Scholing, betaalbare huizen en gezondheid horen daar ook bij. “Dat is niet nieuw, maar de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties maken dat nog een keer heel duidelijk”, zegt Bos. “Ondanks dat microfinanciering niet specifiek genoemd wordt, is de rol van financiële diensten onmisbaar in het behalen van deze doelen. Voor ons is het daarbij heel belangrijk dat we niet alleen mogelijk maken dat er meer geld beschikbaar komt, maar dat het geld ook op een goede manier besteed wordt.”

Een groeiend aantal microfinancieringsinstellingen ontwikkelt specifieke producten die zich op deze basisbehoeften richten. Femke Bos: “Bijvoorbeeld de instelling Kashf Foundation in Pakistan die naast kredietverlening aan ondernemende vrouwen leningen verstrekt ten behoeve van scholing. Of microfinancieringsinstelling Bina Artha in Indonesië die sinds kort leningen verstrekt voor de aanschaf van een toilet in huis.”

Ook zijn er financiële instellingen die zich richten op één basisbehoefte. Bijvoorbeeld Shubham Housing in India. Het bezit van een huis is van grote betekenis voor mensen in India: betere sanitaire voorzieningen, een betere sociale positie en groeiend zelfvertrouwen. Veel mensen met een laag inkomen in India willen zelf een huis kopen, maar hebben beperkte toegang tot financiering. Subham Housing brengt daar verandering in en richt haar kredietverlening juist op deze groep mensen.

Meer informatie over Triodos Fair Share Fund? Bekijk hier het online jaarverslag.