Het zijn panden die door de tijd heen aantrekkelijk zijn gebleken om in te wonen of te werken. Door hun bijzondere belevingswaarde en door hun vaak centrale ligging in stadscentra worden er telkens opnieuw alternatieve gebruiksmogelijkheden voor bedacht die 100 jaar geleden vast en zeker geen financieringscriterium zullen zijn geweest. De nieuwbouw van vandaag zal nog maar moeten aantonen of het deze kwaliteiten ooit kan evenaren…

De eigenaren van historische panden hebben zich gelukkig niet door eventuele wettelijke, bouwtechnische of functionele beperkingen van hun vastgoed uit het veld laten slaan. Maar er juist een inspiratiebron in gezien voor onverwachte oplossingen en creatief functiegebruik.

En precies dát: liefde voor het vastgoed, buiten de gebaande paden durven denken en inlevingsvermogen in de wensen van de beoogde gebruiker, zijn op dit moment dé succesfactoren voor een financieel rendabele renovatie of herontwikkeling van monumentaal erfgoed. Het zijn niet minder dan de randvoorwaarden voor monumenten die ook op de lange duur exploitabel en – daarmee – financierbaar zijn.

Dat klinkt nu misschien heel logisch, maar in de gouden vastgoedjaren die inmiddels alweer een tijdje achter ons liggen was dat lang niet altijd noodzakelijk. Huurders stonden in de rij en met vastgoed was relatief eenvoudig geld te verdienen.

Monumenteneigenaren zijn altijd al gewend geweest met meer creativiteit te opereren. Bouwtechnisch zijn er steeds meer oplossingen beschikbaar gekomen om ook monumentaal vastgoed relatief eenvoudig te verduurzamen, en duurzame energiebronnen zijn niet meer voorbehouden aan nieuwbouwprojecten.

De bonus is dan de P van Pride. Niet alleen eventjes, bij het opleveringsmoment. Maar juist ook in de decennia daarna, waarin deze panden huisvesting bieden met hedendaags comfort, voor huisvestingslasten die makkelijk kunnen concurreren met nieuwbouw. Duurzaamheid begint met hergebruik van ruimte en materiaal. Monumenten zijn daarin hun tijd ver vooruit!

CV
RIANNE KOSTER
Rianne Koster is relatiemanager zakelijke kredietverlening bij Triodos Bank. Zij is verantwoordelijk voor de financiering van duurzaam vastgoed voor professionele vastgoedbeleggers, variërend van herbestemmingstrajecten tot koplopers op het gebied van duurzame nieuwbouw.

Triodos Bank financiert duurzame ondernemers op het gebied van duurzaam vastgoed, zoals de Hallen in Amsterdam en NV Bergkwartier in Deventer. Kijk ook op onze website om te zien welke ondernemers Triodos Bank nog meer financiert: WWW.TRIODOS.NL/MIJNGELDGAATGOED